Geboortedag

Uit Christipedia

De geboortedag is de dag van iemands geboorte. Het woord kan ook verwijzen naar een verjaardag, óf, in figuurlijke zin, naar de dag of het tijdstip van ontstaan van iets.

De koning van Egypte die Jozef verhoogde vierde de dag van zijn geboorte.
Ge 40:20 Op de derde dag, de geboortedag van de farao, gebeurde het dat hij voor al zijn dienaren een maaltijd aanrichtte, en hij gaf het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakkers een hoge plaats te midden van zijn dienaren. (HSV)
De koningen van de oude wereld pleegden hun geboortedagen te vieren. Volgens de Griekse historicus Herodotus (5e eeuw v.C.) was dit de enige dag in het jaar, waarop de Perzische koningen zich zalfden en aan hun onderdanen geschenken gaven. Evenzo schonken de Hebreeuwse koningen bij vreugdevolle gebeurtenissen genade.

Bron

Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boekenvan het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Gen. 40:20. Tekst hiervan is op 15 feb. 2014 verwerkt.