Gedreven werk

Uit Christipedia

Gedreven werk, ook genoemd dicht werk of drijfwerk, is handwerk van metaal, bijvoorbeeld goud, dat door hamerslagen een bepaalde vorm heeft gekregen. Het is dus niet gegoten, maar met hamers in de juiste vorm geslagen.

De twee cherubs op het verzoendeksel, hiermee één geheel vormend, waren in goud gedreven. Vergelijk verschillende vertalingen:

Ex 25:18 Vervolgens moet u twee cherubs van goud maken, als gedreven werk moet u ze maken, aan de beide uiteinden van het verzoendeksel. (HSV)

Ex 25:18 Gij zult ook twee cherubim van goud maken; van dicht [goud] zult gij ze maken, uit de beide einden des verzoendeksels. (SV)

Ex 25:18 Maak ook twee kerubs, in goud gedreven, aan de beide uiteinden van de dekplaat, (WV95)

Ex 25:18 en maak twee [cheroeviem] van goud; als drijfwerk zul je ze maken uit de twee uiteinden van het verzoendeksel; (NB)

De gouden kandelaar in het Heilige was een gedreven werk van zuiver goud.

Ex 25:31  U moet ook een kandelaar van zuiver goud maken. Als gedreven werk moet de kandelaar gemaakt worden, zijn schacht en zijn armen; zijn bloemkelken, zijn knoppen en zijn bloesems moeten er één geheel mee vormen. (...) Ex 25:36 Zijn knoppen en zijn armen moeten [met de kandelaar] één geheel vormen; het geheel moet één stuk gedreven werk van zuiver goud zijn. (HSV)

God gebood twee zilveren trompetten te maken van 'dicht werk' (SV).

Nu 10:2 Maak u twee zilveren trompetten; van dicht werk zult gij ze maken; en zij zullen u zijn tot de samenroeping der vergadering, en tot den optocht der legers. (SV)

Nu 10:2 Maak voor u twee zilveren trompetten; van gedreven werk moet u ze maken. Ze dienen u tot het samenroepen van de gemeenschap en tot het opbreken van de kampen. (HSV)