Geesteswetenschappen

Uit Christipedia

Geesteswetenschappen, in het Engels humanities, zijn wetenschappelijke disciplines die studie maken van alles wat de menselijke geest voortbrengt, zoals taal, kunst, geschiedschrijving, rechten, filosofie, politiek, en, volgens de meeste indelingen, ook theologie.

Theologie houdt zich maar ten dele bezig met de menselijke geest voortbrengt, aangezien Gods geschreven Woord, ofschoon door mensen opgeschreven, door God is ingegeven. Belijdenissen en liturgieën zijn menselijke producten.

Bron

Marc. J. de Vries, Column: Computersoftware helpt theologen. RD.nl, 24 okt.2019.