Gehenna

Uit Christipedia

Gehenna, van het Griekse woord γεεννα, is het Griekse woord in het Nieuwe Testament voor de hel.

Gehenna komt 12 maal voor in het Nieuwe Testament.

Gehenna is het Griekse equivalent voor twee Hebreeuwse woorden, die 'dal van Hinnom' betekenen. Dit was de plaats bij Jeruzalem waar de Joden hun kinderen door het vuur deden gaan in de offerdienst aan heidense goden. Later liet de vrome koning Josia de plaats verontreinigen.

2Kon 23:10 [Josia] verontreinigde ook Tofet, dat in het dal Ben-Hinnom lag, opdat niemand zijn zoon of dochter voor de Molech door het vuur liet gaan. (HSV)

Een voortdurend branden maakte de plek tot een toepasselijk zinnebeeld voor de plaats van eeuwige straf (Matt. 5:22,29,30; 10:28; 18:9; 23:15,33; Marc. 9:43, 45, 47; Luc 12:5; Jac. 3:6).

De plaats in het dal van Hinnom wordt in het Oude Testament ook Tofet genoemd (2 Kon. 23:10; Jes. 30:33; Jer 19:13).

Gehenna of Dal van Hinnom (2007).

Zie ook

Hinnom

Bronnen

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Hell. Hieruit is vertaalde tekst opgenomen op 23 mei 2012.