Gera (gewichtsmaat)

Uit Christipedia

De gera (Hebr. gera = 'boon', Eng gerah) is een gewicht en geldstuk, het twintigste deel van een sjekel (sikkel). Het was het kleinste gewicht en geldstuk dat de Hebreeën hadden. 

Gera is ook de naam van onderscheidene personen, zie artikel Gera

De gera wordt vijf maal genoemd in het Oude Testament (Ex. 30:13; Lev. 27:25; Nu. 3:47; 18:16; Eze. 45:12).  

Het gewicht is onzeker in termen van aantal grammen. Zo noemt de Bijbels Theologische Encyclopedie (2008) 0,868 gram[1], het Nederlands Bijbel Genootschap noemt ca. 0,5 gram[2], de woordenlijst van de Nieuwe Bijbelvertaling heeft ca. 0,6 gram. 

De sikkel van het heiligdom (heilige sikkel) in Israël was gelijk aan 20 gera's. 
Lev. 27:25 Al uwe schatting nu zal zijn naar den sikkel des heiligdoms geschieden; de sikkel zal zijn van twintig gera. (SV)
Het hefoffer dat van een Israëliet geheven werd, was een halve sikkel, waarvan de waarde gelijk was aan 10 gera's.
Ex 30:12 Wanneer u het aantal Israëlieten opneemt, volgens hun tellingen, dan moet ieder bij hun telling aan de HEERE een losgeld geven voor zijn leven, opdat er bij hun telling geen plaag over hen komt. Ex 30:13 Dit moeten allen die bij de getelden gaan behoren, geven: een halve sikkel, [gerekend] volgens de sikkel van het heiligdom (de sikkel is twintig gera [waard]), een halve sikkel als een hefoffer voor de HEERE. (HSV)

Voetnoten

  1. Deze encyclopedie is een onderdeel van de Online Bible.
  2. Zie de pagina Gewichten op www.RondomDeBijbel.nl