Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)

Uit Christipedia

De Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) zijn een klein voorlopig kerkverband van acht kerken (stand april 2011) die zich in 2009 hebben losgemaakt van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). De GKN telt twee predikanten (april 2011). De acht kerkgemeenschappen zijn in Dalfsen, Assen, Goes, Hardenberg, Kampen, Veenendaal, Zwijndrecht en Zwolle (april 2011).  

Grondslag is de Heilige Schrift, de gereformeerde belijdenis van de Drie Formulieren van Eenheid en de gereformeerde kerkorde. 

De praktische gemeenschap tussen de aangesloten kerken kriigt gestalte in het laten voorgaan van elkaars predikanten, het erkennen van elkaars tucht en het openstellen van de avondmaalstafel voor elkaars leden naar artikel 60 van de kerkorde.

Dit kerkverband voelt zich geestverwant met De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld), een verband van kerken die zich in 2003 en 2004 hebben afgescheiden van dezelfde moederkerk.

Meer informatie

Officiële website van het kerkverband: www.GereformeerdeKerkenNederland.nl