Gereformeerde Zendingsbond (GZB)

Uit Christipedia

De Gereformeerde Zendingsbond (GZB) is een Nederlandse gereformeerde vereniging voor zendingswerk buiten Nederland. De vereniging telt ongeveer 36.000 leden (2010) en is opgericht in 1901. De GZB werkt met steun en ten dienste van kerkelijke gemeenten, met name binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

De zendingsbond steunt evangelieverkondiging, jeugdwerk, kerkbouw, opleiding van predikanten, studentenwerk, bijbelvertaalwerk en bijbelverspreiding, kerkelijk medisch en sociaal werk, ambtsdragers en gemeenteleden, christelijk onderwijs.

De GZB heeft, soms samen met andere organisaties, zo'n 65 zendingswerkers uitgezonden (stand 2010).

De bond werkt samen met andere organisaties en verleent verleent personele en materiële ondersteuning aan partnerkerken en -organisaties in meer dan 42 landen (2010).

Meer informatie

  • Website van de GZB: www.GZB.org
  • Th. van den End en H. van 't Veld (red.), Met het Woord in de wereld. De Gereformeerde Zendingsbond van 1901-2001. Zoetermeer: Boekencentrum 2001.

Bron

Website van de GZB: www.GZB.org