Gergesa

Uit Christipedia

Gergesa, thans Kursi geheten, was vermoedelijk de stad, in welks nabijheid de Heer Jezus twee bezetenen heeft bevrijd van demonen.

Lu 8:34  Toen nu zij die ze weidden, zagen wat er was gebeurd, vluchtten zij en berichtten het in de stad en op de velden. (Telos)

Ligging van Gergesa

Gergesa moet niet verward worden met de zuidelijk gelegen steden Gadara en Gerasa. Gadara ligt 10 km zuidoostelijk, 3 uur gaans, van het meer van Galilea.

De streek van Gergesa heet het land van de Gergesenen.

Meer informatie

Kursi, Golan Heighst, en.wikip[edia.org

Zie ook

Gergesenen