Gibbethon

Uit Christipedia
Ligging van Gibbethon

Gibbethon was een Filistijnse stad in het zuidwesten van Dan, later door Levieten bewoond. Na verloop van tijd kwam zij weer in de macht van de Filistijnen, en werd door de Israëlieten van het rijk der tien stammen, waarvan Omri toen koning was, belegerd.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Gibbethon' is op 19 juli 2017 verwerkt.