Gilboa

Uit Christipedia

Gilbóa is een gebergte in het land Israël, dat in de stam Issaschar ten zuidoosten van de vlakte Jizreël gelegen was. Op Gilbóa's heuvels verloor Saul de slag tegen de Filistijnen, waarin hij zelf met drie van zijn zonen omkwam (1 Kron. 10:1v).

1Kr 10:8 Het geschiedde nu des anderen daags, als de Filistijnen kwamen om de verslagenen te plunderen, zo vonden zij Saul en zijn zonen, liggende op het gebergte Gilboa. SV)

Gilboa heeft de vorm van een boemerang (zie kaart). De hoogste piek van het gebergte rijst 496 meter boven zeeniveau.

Ligging van het gebergte Gilbóa.
Het gebergte Gilbóa gezien vanaf de heuvel Moreh
Op het gebergte Gilbóa
Het gebergte Gilboa gezien vanaf Tell Zoharah

1Sa 31:1 En de Filistijnen waren in strijd gewikkeld met Israël. De mannen van Israël vluchtten voor de Filistijnen en vielen dodelijk gewond op het gebergte Gilboa. (...) 1Sa 31:8 En het gebeurde de volgende dag, toen de Filistijnen kwamen om de gesneuvelden te plunderen, dat zij Saul en zijn drie zonen vonden, liggend op het gebergte Gilboa. (HSV)

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Gilboa' is op 28 dec. 2016 verwerkt.