Goa

Uit Christipedia

Goa (ook gespeld Goath) was een plek ten westen van Jeruzalem. De plek, alleen in het boek Jeremia genoemd, is een van de grenzen tot waar het voor de HEER herbouwde Jeruzalem zich zal uitstrekken.

Jer 31:38 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de stad herbouwd zal worden voor de HEERE, van de Hananeëltoren tot aan de Hoekpoort, Jer 31:39 en dat het meetlint nog verder zal lopen, rechtdoor, tot aan de heuvel Gareb en zal afbuigen naar Goa. (HSV)'