God straft met tegenzin, bijbelteksten

Uit Christipedia


God straft met tegenzin

Want slechts met tegenzin drijft Hij mensen in het nauw en bezorgt Hij hen verdriet.

Klaagliederen 3:33 HTB


Denkt u dat Ik de goddeloze graag zie sterven?’ vraagt de Here . ‘Juist niet! Ik wil alleen dat hij zich bekeert, zijn goddeloze wegen verlaat en leeft.

Ezechiël 18:23 HTB


Werp uw zonden van u af en zorg dat u een nieuw hart en een nieuwe geest krijgt. Want waarom zou u moeten sterven, Israël?

Ezechiël 18:31 HTB


Het doet Mij geen plezier u te zien sterven,’ zegt de Oppermachtige Here . ‘Bekeer u liever en leef!’

Ezechiël 18:32 HTB


Zeg hun: “Zo waar Ik leef, zegt de Oppermachtige Here , de dood van de goddelozen doet Mij geen genoegen. Integendeel, Ik wil graag dat de goddeloze zijn zonden de rug toekeert en in leven blijft. Bekeer u van uw goddeloosheid, want waarom zou u sterven, Israël?

Ezechiël 33:11 HTB


Maar als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid en goed en rechtvaardig gaat handelen, zal hij leven.

Ezechiël 33:19 HTB


Want slechts met tegenzin drijft Hij mensen in het nauw en bezorgt Hij hen verdriet.

Klaagliederen 3:33 HTB