Goferhout

Uit Christipedia
Goferhout is het hout waarvan de ark van Noach was gebouwd. Het woord stamt van het Hebreeuwse woord gopher. Het komt slechts op één plaats in de Bijbel voor:
Ge 6:14 Maak u een ark van goferhout; met kameren zult gij deze ark maken; en gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. (SV)
Het is onduidelijk welke houtsoort met "gofer" bedoeld wordt. De Statenvertaling en de NBG51-vertaling laten het Hebreeuwse woord feitelijk onvertaald: “goferhout”. Andere vertalingen gissen: de Naardense vertaling heeft “cipreshout”, de Willibrord-vertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) hebben “pijnboomhout”. 

Volgens H. Zeller was de ark „van hard hout gebouwd, waarschijnlijk wel cypressenhout, dat als zeer licht en toch duurzaam en niet door wormsteek aangetast, vaak tot scheepsbouw gebruikt werd en in Azië en Perzië veel gevonden wordt"[1]

Meer informatie

Artikel What is “Gopher Woord” op ChristianAnswers.net. 

Voetnoot

  1. H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Eerste deel A - J. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1867) s.v. Ark.