Hadadezer

Uit Christipedia

Hadadezer, ook geschreven Hadad-Ezer, was koning van Aram-Zoba ten tijde van David, door wie hij herhaaldelijk beoorloogd en overwonnen werd (2 Sam. 8: 3-12; 10: 16 vv.; vgl. 1 Kon. 11: 23-25).

De naam Hadadezer betekent "Hadad is hulp", verwijzend naar de Syrische god Hadad. In 2 Sam. 10: 16 heet hij Hadarezer, ook geschreven Hadar-Ezer; zo ook in 1 Kron. 18: 3 vv; 19: 16; 19; vgl. de Septuagint.

Hij was de zoon van Rechob en de koning van Zoba, 2 Sam. 8:5, 12.

Steden van Hadadezer waren Betach en Berothai.
2Sa 8:8 ... Betach en uit Berothai, steden van Hadadezer, .... (HSV)
Meerdere koning waren zijn knechten, 2 Sam. 10:19.

Hadadezer voerde steeds strijd tegen Toï, de koning van het noordelijker gelegen Hamath, 2 Sam. 8:9-10.

David versloeg Hadadezer, 2 Sam. 8:3, waarop Toï David gelukwenste, 2 Sam. 8:10.

2Sa 8:3 Verder versloeg David Hadadezer, de zoon van Rechob, de koning van Zoba, toen die heentrok om zijn gezag aan de rivier de Eufraat te herstellen. (...) 2Sa 8:5 De Syriërs van Damascus kwamen om Hadadezer, de koning van Zoba, te helpen, maar David versloeg van de Syriërs tweeëntwintigduizend man. (...) 2Sa 8:8 En uit Betach en uit Berothai, steden van Hadadezer, nam koning David zeer veel koper mee. (HSV)

Later werden de Syriers opnieuw door Israël verslagen, 1 Sam. 10:11-14. Daarna trok het leger van Hadadezer, aangevoerd door zijn legeroverste Sobach, wederom ten strijde. Maar te Helam werden zij door David verslagen, 1 Sam. 10:15v.

De onderstaande kaart geeft de ligging van Zoba weer en de plaatsen waar koning David en de Syrische koning Hadadezer met elkaar gestreden hebben.

Bron

Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften (Utrecht: Kemink & Zoon, 1885-1886) s.v. Hadad-Ezer. De tekst van dit lemma is op 3 feb. 2017 verwerkt.