Hadadezer

Uit Christipedia

Hadadezer, ook geschreven Hadad-Ezer, was koning van Aram-Zoba ten tijde van David, door wie hij herhaaldelijk beoorloogd en overwonnen werd (2 Sam. 8: 3-12; 10: 16 vv.; vgl. 1 Kon. 11: 23-25).

De naam Hadadezer betekent "Hadad is hulp", verwijzend naar de Syrische god Hadad. In 2 Sam. 10: 16 heet hij Hadarezer, ook geschreven Hadar-Ezer; zo ook in 1 Kron. 18: 3 vv; 19: 16; 19; vgl. de Septuagint.

Hij was de zoon van Rechob en de koning van Zoba, 2 Sam. 8:5, 12.

Steden van Hadadezer waren Betach en Berothai.
2Sa 8:8 ... Betach en uit Berothai, steden van Hadadezer, .... (HSV)
Meerdere koning waren zijn knechten, 2 Sam. 10:19.

Hadadezer voerde steeds strijd tegen Toï, de koning van het noordelijker gelegen Hamath, 2 Sam. 8:9-10.

David versloeg Hadadezer, 2 Sam. 8:3, waarop Toï David gelukwenste, 2 Sam. 8:10.

2Sa 8:3 Verder versloeg David Hadadezer, de zoon van Rechob, de koning van Zoba, toen die heentrok om zijn gezag aan de rivier de Eufraat te herstellen. (...) 2Sa 8:5 De Syriërs van Damascus kwamen om Hadadezer, de koning van Zoba, te helpen, maar David versloeg van de Syriërs tweeëntwintigduizend man. (...) 2Sa 8:8 En uit Betach en uit Berothai, steden van Hadadezer, nam koning David zeer veel koper mee. (HSV)

Later werden de Syriers opnieuw door Israël verslagen, 1 Sam. 10:11-14. Daarna trok het leger van Hadadezer, aangevoerd door zijn legeroverste Sobach, wederom ten strijde. Maar te Helam werden zij door David verslagen, 1 Sam. 10:15v.

De onderstaande kaart geeft de ligging van Zoba weer en de plaatsen waar koning David en de Syrische koning Hadadezer met elkaar gestreden hebben.

Davids oorlogen van verovering - Access Foundation kaart 52.jpg

Bron

Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften (Utrecht: Kemink & Zoon, 1885-1886) s.v. Hadad-Ezer. De tekst van dit lemma is op 3 feb. 2017 verwerkt.