Hannelie Groenewald

Uit Christipedia

Hannelie Groenewald (geb. 1969) is een Zuidafrikaanse die zendelinge in Afghanistan heeft gewerkt. Met haar man en twee gelovige kinderen woonde zij daar ruim 11 jaren, totdat in 2014 een aanslag door de Taliban een einde maakte aan het aardse leven van haar man en hun beide kinderen.

Zij werkte als arts in de Zuidafrikaanse stad Pretoria. In 1990 was zij getrouwd met Werner Groenewald. Hij was predikant van een grote kerk. Met hem kreeg zij de roeping om naar het gevaarlijke land Afghanistan te gaan om de Afghanen te dienen en de christenen daar te helpen.

Van haar man Werner Groenewald (1968-2014) is de uitspraak: "Wij sterven maar éénmaal. Dit kan net zo goed voor Jezus zijn." (Zuidafrikaans: "Ons sterf net eenmaal, dit kan net sowel vir Jesus wees.").

Hannelie reed op de dag van het onheil in een taxi naar hun huis in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, toen de chauffeur een telefoontje kreeg van de aanslag. Hij vertelde alleen dat er bij haar thuis iets aan de hand was. Werner was die dag op zijn kantoor aan huis en gaf onderwijs aan Afghanen. Ook de kinderen waren thuis. Toen Hannelie bij de woning kwam, werd ze door buren opgevangen. De Taliban hadden een aanslag gepleegd. Angst en onzekerheid overvielen haar. Ze pakte een Bijbel en las psalm 91 meerdere keren. De eerste twee verzen luiden:

Ps 91:1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ps 91:2 Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! (HSV)

Ze voelde een vrede in haar hart komen die alle verstand te boven gaat, een vrede waarvan ook Paulus heeft geschreven:

Flp 4:6 Weest in niets bezorgd, maar laat in alles, door gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God. Flp 4:7 En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. (Telos)

Drie gewapende mannen, waarvan twee leden van de radicaal-Islamitische Taliban, waren op 29 november 2014 de woning binnengedrongen en hadden haar man Werner (46 jaar), haar zoon Jean-Pierre (17 jaar) en haar dochter Rodé (15 jaar) vermoord.

Hun lichamen zijn naar Zuid-Afrika overgebracht en begraven in Pretoria. Op de grafsteen staan de bekende woorden "Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk" (Engels: "The blood of the martyrs is the seed of the church.")

De volgende documentaire vertelt over de aanslag en de verwerking ervan door Hannelie.


Zij gaven alles voor Jezus. Youtube.com: SDOK, 30 nov. 2016. Duur: 15 min. 18 sec.

Haar belevenissen in Afghanistan beschreef Hannelie in het boek De Hoogste prijs (2020). De oorspronkelijke titel in het Zuidafrikaans is Terreur in Kaboel (2017). Met dit boek wil zij mensen helpen die worstelen met vragen als "Hoe kon zoiets gebeuren? Waar is God nu?", en een boodschap van hoop en genezing brengen. Het boek toont de mogelijkheid en de kracht van vergeving.

Meer informatie

Hannelie Groenewald verloor haar gezin in Afghanistan. Aflevering #1 van De Stem, een podcast van Stichting De Ondergrondse Kerk op Spotify.com, mei 2020. Gesprek tussen twee broeders van de stichting, met geluidsfragmenten van woorden van Hannelie, rond de vraag: Wat kunnen wij van haar leren?

Dr. Hannelie Groenewald - Terreur in Kaboel - 30 Okt 2017. Youtube.com: Die Groot Ontbyt, 30 okt. 2017. Duur: 13 min. 18 sec. Gesprek met Hannelie Groeneveld in het Zuid-Afrikaans.

Funeral of the family killed by the Taliban was held on Friday. Youtube.com: SABC News, 12 dec. 2014. Duur: 1 min. 57 sec. Beelden van de begrafenis en van een toespraak door Hannelie.

South African family murdered in Afghanistan inducted onto martyr’s memorial, Gatewaynews.co.za, 4 juli 2019.