Hart

Uit Christipedia
De hartpomp aan het werk. De animatie toont de bloedcirculatie in het hart. Blauw = zuurstofrijk; oranje = zuurstofarm.

Het hart is een bloedpomp, een holle spier die het bloed door het lichaam pompt. Zonder zuurstofrijk bloed, dat door het hart wordt rondgepompt, zouden we doodgaan. Zonder hart, zonder bloed, zijn levensverrichtingen onmogelijk. In figuurlijke zin is het hart de zetel van overtuiging, gemoedsstemming, karakter enz[1]. Wat er in ons figuurlijke hart is en leeft, werkt door in ons gedrag. Het gezegde "Waar het hart vol van is, loopt de mond van over" wijst daarop.

In figuurlijke zin is het hart een geestelijke vermogen, dat het inwendigst middelpunt is van al het geestelijk kennen, ondervinden en willen; de verborgen, geheimzinnige haard van het leven van de geest, de zetel van het geweten, maar ook de bron van de lagere hartstochten en begeerten. In daze opvatting van het hart bestaat een schone overeenstemming tussen de oudste Griekse dichters en de Heilige Schrift. De gehele leiding van de mens, alle bewegingen van de redelijke ziel, bovenal van de wil, gaan uit van het hart (gelijk de bewegingen van een leger van de bevelen van de veldheer in het hoofdkwartier). „Uit het hart zijn de uitgangen des levens", zegt Salomo (Spr. 4 : 23). Ook de kennis, namelijk zij die in het leven ingrijpt, is vaak afhankelijk van de toestand van het hart. Wie zich overgeeft aan de heerschappij van boze begeerten, die verliest, gelijk de dagelijkse ondervinding leert, zicht op God en heilrijke gedachten en wensen. Daarom vraagt God boven alle dingen van ons het hart (Spreuk. 23: 26).

Uit het natuurlijke zondige hart komen boze gedachten, moord, overspel, hoererij, dieverij, vals getuigenis, lastering voort (Matth. 15 : 19). Onze zondige natuur maakt ons hart koud, hard en gevoelloos, aan een harde steen gelijk. Door de bekering echter wordt het hart veranderd in een werkplaats van de Heilige Geest (Ezech.36 : 28). Wie zich tot God bekeert en in de Heer Jezus gelooft, krijgt een nieuwe geest, een nieuw hart, dat door Gods Geest wordt gewerkt (Ezech. 18: 31; Matth. 5: 8; Hand. 15: 9).

Meer informatie

Top Cardiologist Warns About the Imminent Rapture of the Church | Dr. Sam Kojoglanian. Youtube.com: Deep Believer, 5 mei 2021. Duur: 57 min. 41 sec. De enthousiaste Amerikaanse cardioloog en schrijver Sam Kojoglanian heeft ook oog voor het geestelijk hart van de mens en het leven van een gelovige voor Gods aangezicht.

Bron

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Eerste deel A - J. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1867) s.v. Hart. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 10 juni 2021.

Voetnoot

  1. VanDale.nl, s.v. Hart, geraadpleegd 10 juni 2021.