Hazar-sual

Uit Christipedia

Hazar-sual (= dorp van (de) vos), ook geschreven Chatsar-Shual, Gazar-sual of Hazar-sual, was een dorp in het zuiden van Israël. Het was gegeven aan de stammen van Simeon en Juda.

Ligging. Vermoedelijk 8 km. ten oosten van Berseba

Voorkomen in de Bijbel

  • Gegeven als stad aan de stama van Juda (Joz 15:26)
  • Gegeven als stad aan de Simeonieten (Joz 19:2)
  • Plaats waar de zonen van Simeï wonene (1 Kron 4:26-28)
  • Plaats waar (opnieuw) nakomelingen van Juda zijn gaan wonen (Neh 11:27)