Heidin

Uit Christipedia

Een heidin is een heidense vrouw, een vrouwelijke heiden.

Lydia de purperverkoopster uit de stad Thyatira "was een zekere vrouw, van geboorte een heidin, maar die zich als proseliete van de poort aan de God van Israël en de godsdienstige bijeenkomsten van de Joden vasthield..."[1]

Voetnoot

  1. Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Hand 16:14.