Henry M. Morris

Uit Christipedia

Henry Madison Morris (1918 – 25 februari 2006) was een Amerikaanse jongeaardecreationist, christelijke apologeet en ingenieur. Hij was een van de oprichters van de Creation Research Society (Maatschappij voor Scheppingsonderzoek) en het Institute for Creation Research (Instituut voor Scheppingsonderzoek). Hij wordt door velen beschouwd als "de vader van de moderne scheppingswetenschap."

Morris werd op 6 oktober 1918 geboren in de stad Dallas, in de Amerikaanse Texas, in welke staat hij ook opgroeide, in de jaren 1920 en 1930. In zijn jeugd interesseerde hij zich niet voor godsdienst. In 1939 studeerde hij af aan de Rice University in Houston, Texas, met een bachelor in civiele techniek. Kort daarna hij een christen en aanvaardde de Bijbel als het onfeilbare woord van God. Op 24 januari 1940 trouwde hij met Mary Louise Beach, met wie hij zes kinderen kreeg.

Morris hield vast aan de onfeilbaarheid en de letterlijke lezing van de Bijbel. Vandaar dat hij zich verzette tegen de veronderstelde miljarden jaren van de biologische evolutie, de leeftijd van de aarde en de leeftijd van het heelal. Met John C. Whitcomb schreef hij het bekende werk The Genesis Flood (1961). Hij is de auteur van vele apologetische boeken.

Morris ontsliep op 25 februari 2006, in de leeftijd van 87 jaar, zijn vrouw Mary Louise als weduwe achterlatend.

De benadering van Morris is invloedrijk geweest en wordt algemeen aangenomen door de moderne creationistische beweging. Echter wordt zij nog altijd afgewezen door het grootste deel van de wetenschappelijke gemeenschap, door oudeaardecreationisten, door voorstanders van intelligent ontwerp als verklarende factor en door theïstische evolutionisten.

Meer informatie

Henry M. Morris, en.wikipedia.org.

Bron

Henry M. Morris, en.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 21 jan. 2022.