Het Zoeklicht

Uit Christipedia

Stichting Het Zoeklicht, gevestigd in Doorn, Nederland, geeft een tweewekelijks magazine uit, genaamd Het Zoeklicht. De daarin behandelde hoofdthema's zijn: verzoening, vervulling, verwachting. Daarnaast geeft de stichting boeken uit, zowel studieboeken als (christelijke) romans. Zij houdt verder seminars in heel Nederland, met name over de wederkomst van de Here Jezus Christus en geeft hier lezingen over.

Meer informatie

De website van Het Zoeklicht: www.zoeklicht.nl