Homofiele gevoelens

Uit Christipedia

Homofiele of homoseksuele gevoelens is seksuele aantrekking tot hetzelfde geslacht.

Wat zijn seksuele gevoelens?

Seksuele belevenis speelt zich voornamelijk af in de hersenen. Bij het bedrijven van seks geven de hersencellen chemicaliën (hormonen en wekstoffen) af die een prettig gevoel geven. Door dit lustgevoel zijn mens en dier geneigd seksuele gemeenschap te hebben en op deze wijze voor nageslacht te zorgen.

Tijdens het opgroeien worden in de hersenen heel veel verbindingen aangelegd. De hersenverbindingen kunnen ook weer verbroken worden (verslijten), door ze niet te gebruiken en door gericht gedrag juist andere verbindingen te laten ontstaan. Dat is enigszins te vergelijken met sportoefeningen die de spieren laten groeien en het afnemen van de spieren in een been dat in gips zit.

Op vergelijkbare wijze kunnen seksuele neigingen door gericht gedrag anders gemaakt worden. Maar dit vereist een zeer gedisciplineerd gedrag, dat mogelijk wordt door zich over te geven aan de leiding van de Heilige Geest van Jezus.

Wijzer is het om tijdens het opgroeien alleen goede verbindingen in de hersenen te laten ontstaan door te leven volgens de Bijbel, die geschreven is in opdracht van onze Maker.

Waarom geeft God geboden?

De richtlijnen in de Bijbel zijn te vergelijken met de handleiding die een maker geeft bij zijn apparaat. Als men de handleiding niet opvolgt, handelt men verkeerd met het apparaat en kan men problemen verwachten. Als een mens de Bijbelse richtlijnen van de Maker niet opvolgt, (dat heet zondigen), kan men ook problemen verwachten. Bijvoorbeeld, depressie, meerder – of minderwaardigheidsgevoel, ziekte, angst enz.

Bij een handleiding voor apparaten staan dikwijls ook richtlijnen hoe men moet handelen wanneer er problemen zijn. Zo geeft de Bijbel ook een weg om uit de problemen te komen die ontstaan door het overtreden van de geboden (het zondigen). Voor de zonde heeft de Schepper een oplossing gegeven: Jezus Christus, Hij heeft Zijn leven en bloed gegeven om ons te redden. Wij mogen onze zonden, het verkeerde handelen, belijden aan God en de naaste en het offer van Jezus Christus aannemen. Dat betekent niet altijd dat de problemen meteen verdwenen zijn, maar men mag telkens de hulp van zijn/haar Meester inroepen en samenwerken aan een zorgzame liefdevolle relatie in het huwelijksverbond.

Waarom alleen seksuele omgang tussen een man en een vrouw?

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. (Gen.1:27)

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. (Ef.5:31.32)

Seks binnen een huwelijksverbond tussen één man en één vrouw geeft de meeste voldoening, geborgenheid, rust en de beste kans op de groei van een liefdevolle, zorgzame verbinding.

Voor volgelingen van Jezus Christus komt daarboven nog de mogelijkheid ten volle het geheimenis van “het beeld van God” en “het beeld van Christus en de gemeente” te ervaren. Dat vereist communicatie tussen de twee totaal verschillende wezens, de tegenpolen, man en vrouw.

Seks tussen mannen onderling of vrouwen onderling wordt in de Bijbel afgekeurd.

Ik ben de Here. En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het. (Lev.18:22)

Als we menselijk over God gaan denken (de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens Rom.1: 22 ), verliezen we het contact met een heilig God en gebeurt het volgende:

Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.

Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. (Rom.1:26.27)

Wat is de bron van verkeerde neigingen?

Het verschil tussen seks, genegenheid en liefde.

Seks is heel natuurlijk bij zowel mensen als dieren, maar niet zo nodig als eten en drinken. Zonder eten en drinken kan men niet leven; zonder seks wel. Seks is een werking van het hormoonstelsel. Als een mens zich daar gewetenloos aan over geeft, handelt hij naar de wil van het vlees (Ef.2:3), en kan het lichaam onteerd worden (Rom.1:24-27).

Een mens kan seks combineren met genegenheid. Genegenheid is een zielsgesteldheid. De brief van Judas(:10) spreekt over seks zonder genegenheid als een stadium van verderf. Maar boven dit alles uit gaat de Bijbelse liefde.  Bijbelse liefde is een geestesgesteldheid.

Welke bron willen wij kiezen voor onze gevoelens?

Wij worden voor de keuze gesteld:

  • willen we toegeven aan de signalen van ons hormoonstelsel, of
  • willen we luisteren naar wat de Here God zegt?

Vanuit onszelf zijn we niet in staat onze neigingen te beheersen.

Maar als we ons geloof stellen op de Here Jezus, komt Hij ons met Zijn Geest te hulp en zijn we in staat onze neigingen te richten naar Gods geboden.

Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest; dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven. Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de Heilige Geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. U moet dus niet doen wat u maar wilt. Als u zich voortdurend door de Heilige Geest laat leiden, valt u niet meer onder de wet. (Gal.5:16-19 weergave Het Boek)

“Dan valt u niet meer onder de wet”, anders gezegd: “dan bent u vrij!”