Ilias

Uit Christipedia

De Ilias is een Grieks heldendicht dat toegeschreven wordt aan de dichter Homerus. Het bestaat uit 15.688 regels en beschrijft 51 dagen van de 10-jarige belegering van de stad Troje door de Grieken.  Het is een verhaal over heldeneer en ridderlijkheid.

De naam Ilias komt van het Griekse woord Ilion, de oude Griekse naam voor Troje, een stad aan de noordwestkust van het huidige Turkije.

Het voornaamste thema van het boek is de 'de wrok van Achilles'. Achilles had een meisje, Briseïs, als krijgsbuit opgeëist, maar moest afstand van haar doen. Achhilles is zo woedend, dat hij zich afzondert en weigert nog verder mee te strijden in de oorlog. Achilles blijft gedurende het grootste deel van het boek buiten beeld, terwijl de gevechten verdergaan en de Grieken in een benarde situatie terechtkomen. Intussen heeft hij ook Briseïs teruggekregen, maar houdt zich nog buiten de strijd. Wanneer zijn vriend wordt gedood door Hektor, de voornaamste Trojaanse held, mengt Achilles zich opnieuw in de strijd. Het boek eindigt wanneer Achilles van zijn wrok verlost is omdat hij Hektor gedood heeft en zo de dood van zijn vriend heeft gewroken.

Meer informatie

Art. Ilias op Wikipedia.nl