Intelligent Design

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Intelligent design)

Intelligent design (afgekort ID) betekent ontwerp door een met rede begaafd (redematig[1], Eng. 'intelligent') wezen. De theorie van intelligent design is een theorie in de biologiede studie van de levende natuur. De aanhangers van de theorie vormen een internationale minderheidsbeweging van kritische wetenschappers die op wetenschappelijke gronden het neodarwinisme, de moderne evolutieheorie, onaannemelijk vinden. 

Volgens de ID-theorie zijn sommige hoedanigheden van levende wezens beter te verklaren als het werk van een met rede begiftigde (Eng. 'intelligent') oorzaak dan als het gevolg van ongeleide natuurlijke processen. De theorie verklaart uit niet-materiële oorzaken.

Als wetenschappelijke gronden voor de theorie van redematig ontwerp worden aangevoerd: 

  • het rijke informatiegehalte van het DNA
  • complexe mechanismen in levende wezens 
  • de fijnafstemming van het heelal 

In de natuur vinden wij tal van onherleidbaar complexe systemen, dat zijn systemen die alleen functioneren als ze compleet zijn, bijv. het oog.  

Over de identiteit van het denkende Wezen (of de denkende Wezens) achter de ontwerpen in de levende natuur wordt door de ID-theorie geen uitspraak gedaan. 

In de volgende video noemt Alastair Noble, directeur van het Centre for Intelligent Design (Engeland), enkele wetenschappelijke gronden voor de theorie van redematig ontwerp: 


Nederlandse ondertiteling is in te stellen: start het afspelen, klik op de knop CC rechtsonder in beeld, kies Dutch en kies dan ergens in het beeld om het Captions menu te laten verdwijnen.

Hieronder een deel van een vraaggesprek[2] met de beruchte naturalistische evolutionist Richard Dawkins. Het gesprek komt op het onderwerp 'redematig ontwerp'. 

Nederlands Engels origineel
Ben Stein: Wat denkt u: is het mogelijk dat Redematig Ontwerp het antwoord zou kunnen blijken te zijn op een aantal kwesties in de genetica of de Darwinistische evolutie? What do you think is the possibility that Intelligent Design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in Darwinian evolution?
Richard Dawkins: Wel, dat zou op de volgende manier kunnen gebeuren. Het zou kunnen zijn dat, uh, op een eerder tijdstip ergens in het heelal een beschaving evolueerde door waarschijnlijk een of ander Darwinistisch middel tot een zeer, zeer hoog niveau van technologie, en een vorm van leven ontwierp die ze misschien op deze planeet gezaaid hebben. Uhm, nu, dat is een mogelijkheid en een intrigerende mogelijkheid en ik onderstel dat het mogelijk is dat u het bewijs daarvoor zou kunnen vinden als je kijkt naar de uhm, bijzonderheid, bijzonderheden van de biochemie, moleculaire biologie, je zou een handtekening van een of andere ontwerper vinden. Uhm.. en die ontwerper zou best een hogere intelligentie van elders in het heelal kunnen zijn.  Well it could come about in the following way. It could be that, eh, at some earlier time somewhere in the universe a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very, high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Ehm, now, that is a possibility and an intriguing possibility and I suppose it’s possible that you might find evidence for that if you look at the um detail, details, of biochemistry, molecular biology, you might find a signature of some sort of designer. Um.. and that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe.
Ben Stein:  Maar, maar But, but
Richard Dawkins: Maar die hogere intelligentie zou zelf ook ontstaan moeten zijn door een verklaarbaar, of uiteindelijk verklaarbaar proces, hij kon niet zomaar plotseling spontaan ontstaan zijn, dat is het punt. But that higher intelligence would itself have had to have come about by some explicable, or ultimately explicable process, he couldn’t have just jumped into existence spontaneously, that’s the point.

Kritiek

Veel critici doen de ID-theorie af als verhuld religieus denken. Aanhangers van ID wijzen de kritiek van de hand en zeggen zich uitsluitend te beroepen op zintuiglijke ervaring en logisch denken.  

Een andere tegenwerping van critici is dat ID onwetenschappelijk is. Want ID verklaart biologische fenomenen uit een niet-materiële oorzaak, namelijk rede (denken, ontwerpen), wat tegen de spelregels van de wetenschapsbeoefening is. "Zelfs als al de gegevens wijzen op een intelligente ontwerper, wordt zo'n hypothese uitgesloten uit de wetenschap omdat zij niet naturalistisch is."[3]

Veel kritiek vloeit voort uit het standpunt van het methodologisch naturalisme. Dit zegt dat in de wetenschapsbeoefening alleen natuurlijke, stoffelijke verschijnselen tot verklaring mogen dienen. Een hoogleraar zei over de theorie van intelligent design: "Zelfs als al de gegevens op een met rede begiftigde ontwerper wijzen, wordt zo'n hypothese uitgesloten uit de wetenschap. omdat zij niet naturalistisch is."[4] Zich houden aan deze spelregel is kennelijk belangrijker dan het vinden van de waarheid. 

Aanhangers van ID antwoorden dat een betere verklaring belangrijker is dan een spelregel die bepaalt dat je ter verklaring alleen fysische factoren mag aanvoeren. Deze spelregel zelf vloeit niet voort uit wetenschappelijk onderzoek, doch is een filosofisch uitgangspunt. Als de feiten wijzen op ontwerp, dan moet je geen oogkleppen opzetten, maar goed kijken waar het bewijsmateriaal op wijst. De gegevens wijzen op ontwerp.

Deze overtuiging, dit doorzien stemt overeen met het getuigenis van Gods woord:

Ro 1:19  omdat wat van God gekend kan worden, onder hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard  Ro 1:20  - want van de schepping van de wereld af worden wat van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, uit zijn werken met inzicht doorzien -, opdat zij niet te verontschuldigen zijn, (Telos)

Meer informatie

Video's

Scientists Speak Out About Evidence of Intelligent Design in Nature. Youtube.com: Discovery Science, 10 feb. 2021. Duur: 2 min. 50 sec. Wetenschappers uit verschillende disciplines zien intelligent design in de natuur.

Illustra Trailer. Youtube.com: Illustra Media, 20 nov. 2008. Duur: 5 min. 41 sec. Filmpje waarin verscheidene wetenschappers aangeven aan intelligent design te geloven.

De fijnafstemming van het heelal wijst op intelligent design, zie voor een filmpje (6 minuten) en artikel: De 'Fine Tuning' van het universum, Biofides.eu, 28 sept. 2014.

Christen en wetenschapshistoricus C. de Pater over ID en het verschil met creationisme: vraaggesprek

Engelstalige documentaire over de Intelligent Design theorie in 7 delen van elk 10 minuten: deel 1 , deel 2 , deel 3 , deel 4deel 5deel 6,  deel 7

"Darwin's Doubt" with Stephen Meyer. Youtube.com: socratesinthecity, 7 jan. 2014. Duur: 1 uur 25 min. 47 sec. Vraaggesprek met Stephen Meyer dd. 12 sept. 2013 over het ontstaan, de weerstand tegen en de verbreiding van de ID-theorie, de wetenschappelijkheid van ervan, de overeenkomst en het verschil met creationisme en theïstisch evolutionisme.

What's Next for the Intelligent Design Movement? Stephen Meyer Explains. Youtube.com: Dr. Sean McDowell, 30 juli 2021. Stephen Meyer over het ontstaan en de huidige ontwikkelingsrichting van de beweging.

Aliens, the Multiverse, or God? — Science and God. Youtube.com: PragerU, 21 dec. 2021. Duur: 5 min. 47 sec. Stephen Meyer betoogt dat ontwerp een ontwerper vereist. Het ontwerp in de levende natuur op aarde en in het heelal wijst op een goddelijke Ontwerper.  

Websites (Engelstalig):

Boek en artikelen (Engelstalig)

Douglas Axe, Undeniable: How Biology Confirms Our Intuition That Life Is Designed Hardcover. HarperOne, 2016. Omvang: 304 blz. 

Michael J. Behe, Irreducible Complexity; Obstacle to Darwininian Evolution. Omvang: 20 blz. https://www.lehigh.edu/~inbios/Faculty/Behe/PDF/Behe_chapter.pdf

Stephen C. Meyer, Return of the God Hypothesis. Uitgever: HarperOne, 2021. Pagina's: 576 pages.

Zie ook

Ontwerp

Bron

De afbeelding met de tekst 'I am intelligently designed' is ontleend aan de foto van een t-shirt van IdOfCourse.com ( bron ).

Voetnoten

  1. Wellicht is 'redematig' een betere vertaling van het Engelse 'intelligent' dan het Nederlandse 'intelligent'. Over het woord redematig, zie art.  redematig in het Woordenboek der Nederlandsche Taal.
  2. Alastair Noble, Richard Dawkins endorses Intelligent Design, www.c4id.org.uk, dec. 2012.
  3. Aldus een bioloog van de Kansas State University, aangehaald door Jonathan Wells, The Problem of Evidence. Forbes.com, 5 feb. 2009.
  4. Uitspraak van de Scott C. Todd, een hoogleraar aan de universiteit van Kansas. “Even if all the data point to an intelligent designer, such a hypothesis is excluded from science because it is not naturalistic” (Todd, Scott C., “A View from Kansas on the Evolution Debates,” Nature (vol. 401, September 30, 1999)).