Isaac Snoek

Uit Christipedia

Isaac Snoek (1890/1891- 1965)[1] was een Nederlandse schrijver en hoofd van de gereformeerde[2] Prins Mauritsschool in Rijswijk, in de provincie Zuid-Holland. Hij verwierf bekendheid door zijn publicaties op het gebied van de Bijbelse geschiedenis.

Snoeks bekend geworden Leerboek voor de Bijbelse Geschiedenis werd door een boekbeoordelaar in de Waarheidsvriend (30 maart 1967), het huisorgaan van de Gereformeerde Bond binnen de PKN, genoemd "onmisbaar voor ieder, die ernst maakt met de studie van de Bijbelse geschiedenis".

Snoek was lid van de in 1854 opgerichte Vereniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeese Gewesten. Op de algemene vergadering van deze vereniging van leerkrachten in 1944 hield Snoek een referaat over het onderwijs in de Bijbelse geschiedenis.

Hij overleed op 74-jarige leeftijd op vrijdag 24 (?) september 1965[3] te 's-Gravenhage.

Geschriften

Zijn boeken dragen als auteursnaam I. Snoek. Boeken door hem geschreven zijn[4]:

 • Aanteekeningen bij de historische gedeelten der Heilige Schrift : van Adam tot Mozes (1924)
 • Met G. Aldus: In het land van de Bijbel, 2 delen (1926; 8e druk 1958). Later één boek geworden.
 • Atlasje : bij de heilige geschiedenis (1930; 6e druk 1975)
 • De lijdensgeschiedenissen : Intocht - Hemelvaart (1931)
 • De Handelingen der apostelen (1932)
 • Leerboek der heilige geschiedenis (1932). Later: Leerboek voor de bijbelse geschiedenis'
 • Overeenstemming der vier evangeliën, benevens de Handelingen der Apostelen (1933)
 • Koningen van Israëls God gegeven : Saul, David, Salomo (1938)
 • In Bethlehem en in Nazareth : geboorte en jeugd van den Heere Jezus : aankondiging-verzoeking (1938)
 • Met K. Dijk e.a.: Referaten gehouden op de 91ste Algemeene Vergadering van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeese Gewesten op 30 en 31 Mei 1944 in Hotel Gooiland te Hilversum (1944)
 • De komst van de Middelaar (1948)
 • Het lijden en sterven van den Middelaar (1948)
 • De Middelaar in zijn verhoging (1949)
 • Toelichting bij enkele punten uit het Rapport bijbelse geschiedenis-onderwijs (1952)

Hij schreef diverse (achtergrond-)artikelen over Bijbelse onderwerpen in het tijdschrift Timotheüs[5].

Voetnoten

 1. Biografische gegevens zijn schaars. De Koninklijke Bibliotheek (2013) heeft op haar site geen geboorte- of overlijdensdatum. Enkele bibliotheken geraadpleegd in 2012 konden geen informatie vinden.
 2. Zie het maandblad De Gereformeerde School, 10 mei 1939, 9e jaargang, no. 7, blz. 7.
 3. Het Gereformeerd Gezinsblad schreef op zaterdag 25 sept. 1965: "De heer I. Snoek, rustend hoofd der school, is op 74-jarige leeftijd te 's- Gravenhage overleden.”
 4. Aldus http://www.worldcat.org/identities/np-snoek,%20i, geraadpleegd 15 dec. 2013. En http://www.worldcat.org/identities/viaf-282833470/ geraadpleegd 31 okt. 2014.
 5. Zie voor een lijst van artikelen: http://www.achterderug.nl/pageartikel.php?id=Snoek&id1=I.&id2=Alles