J. Hoogwerf

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

J. (Jan?) Hoogwerf (Oud-Beijerland, 30 mei 1871 ? – Rotterdam, 23 feb. 1953 ?) was schoolhoofd en schrijver. Hij diende het christelijk onderwijs en schreef hiervoor bekend geworden boeken, zoals een Vertelboek voor de Bijbelsche Geschiedenis.

J. Hoogwerf.jpg

Zijn ouders waren mogelijk: Adrianus Hoogwerf en Katharina Snijder. Mogelijk was hij getrouwd met Adriana van der Valk (24 jan. 1871 – 4 jan. 1945)[1] 

Hij heeft gewoond in Vlaardingen. Van 1895-1909 was hij hoofd van een christelijke school in Gorredijk, Friesland (Ned.). Op 31 okt. 1895 kreeg deze plaats zijn school voor christelijk onderwijs (CVO). De school startte met Hoogwerf als hoofd en met 38 leerlingen. Hoogwerf kreeg een jaarsalaris van 700 gulden.

In 1909 nam hij afscheid. Uit de notulen van een ledenvergadering van 15 febr. 1909 te Gorredijk: "De heer Hoogwerf doet nog enkele mededelingen van zijn huisbezoek. Hij wijst op de vele vruchten, die hij hiervan mocht ondervinden. Het geeft een band tussen school en ouders, hoe hechter die is, des te beter kan het onderwijs zijn. Tenslotte brengt de voorzitter nog een woord van dank aan de heer Hoogwerf voor al hetgeen hij voor onze school heeft gedaan en verzoekt de vergadering hem toe te zingen de woorden van Ps. 134:3”[2].

Hoogwerf vertrok naar Rotterdam om hoofd te worden van de Da Costa-school aldaar, die in 1909 een nieuw gebouw betrok.

Naast zijn arbeid als schoolhoofd werkte hij van 1915 - 1929 mee aan het tijdschrift Christelijk Volksonderwijs, een orgaan van de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs.

In 1931 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau[3].

In 1953 werd in Gorredijk een nieuwe, Hervormde school naar hem postuum vernoemd, om zijn verdiensten voor het christelijk onderwijs in die plaats: de Meester Hoogwerfschool. Zijn zoon, bij de officiële opening op 13 aug. 1953 aanwezig, dankte namens de familie voor de naamgeving. De school kwam in de plaats van de oude school, waaraan Hoogwerf was begonnen.

Schriftelijke werken

Van zijn pennevruchten zijn te noemen:

Het bekende Vertelboek voor de Bijbelsche Geschiedenis (zonder vermelding van jaar, ca. 1932), 2e herziene druk (zonder vermelding van jaar, ca. 1950). Met D. Wouters schreef hij een Geschiedenis des vaderlands. Eenvoudige lessen voor de christelijke scholen, in drie delen (v.a. 1922).

In 1928 verscheen, eveneens in co-productie met Wouters, Groot vertelboek van de geschiedenis des vaderlands (1928), dat een populair werk zou worden. Met Derk Johan Baarslag schreef hij Bij de kaart: eenvoudige aardrijkskunde voor het christelijk onderwijs (1928).

Verder:

Wouters, D. en J. Hoogwerf, Jaartallen behoorende bij de Geschiedenis des vaderlands. Eerste leerkring. Noordhoff Groningen, 1923.

Wouters, D., T. de Jager, J. Hoogwerf, Historisch atlasje voor de Christelijke Scholen. bevattende 18 kaarten en enige bijkaartjes. Groningen Noordhoff, 1926.

Hoogwerf, J. en D.J. Baarslag, Van landen en volken; Aardrijkskundig Leesboek voor het Christ. Onderwijs. Meerdere delen. Noordhoff, Groningen, 1929.

Voetnoten

  1. De betrekkingen zijn onzeker. Met genoemde personen was verbonden een Jan Hoogwerf (Oud-Beijerland, 30 mei 1871 – Rotterdam, 23 feb. 1953)
  2. Bron: Protestants-christelijke basisschool Librije, www.pcbs-librije.nl, bronpagina.
  3. Bron: Het Vaderland, 29 aug. 1931.