Jabbok

Uit Christipedia

De Jabbok is een 110 km lange rivier die in het Over-Jordaanse land stroomt en vanuit het oosten uitmondt in de rivier Jordaan, tussen het meer van Galilea en de Dode Zee. In het verleden vormde de Jabbok vaak een natuurlijke grens tussen volken.

De Jabbok ontspringt in de buurt van Amman, de hoofdstad van het tegenwoordige Jordanie, stroomt westwaarts door de bergketen van Gilead, en mondt uit in de Jordaan.

De rivier heet tegenwoordig Zerqa of Wadi Zerqa of Nahr ez-Zerka (“blauwe rivier”).

Rivier Jabbok

Vaak was de Jabbok grensrivier tussen stammen of volken. De benedenloop van de rivier vormde de grens tussen de rijken van Sihon en Og. Nadat deze rijken door Israëlveroverd waren, vormde de Jabbok de grens tussen de stamgebieden van Gad en Manasse.

Aan deze rivier worstelde Jakob met de Engel van de Heer (Gen 32:22v) aan de plaats Pniël (= 'Aangezicht van God'), waar God hem na de worsteling de naam Israël gaf. Zie Jacobs worsteling te Pniël voor het hoofdartikel over deze gebeurtenis.

Rivier Jabbok (ca. 1950-1977)