Jan Krayenbelt

Uit Christipedia

Jan Krayenbelt (1837-1907) was een Nederlandse hervormde predikant, die boeiend kon spreken en bekendheid verwierf door het verslag van zijn reis in Egypte, Syrië en het land Israël.

Jan werd op 7 november 1837 geboren te Aalst, waar zijn vader Wouter Krayenbelt van 1837-1840[1] predikant was. Zijn moeder was Catharina Hendrika Willemina Vuijstingh.

Vanuit Overschie, de tweede gemeente waar zijn vader predikant was geworden, bezocht hij het gymnasium te Schiedam. Daarna studeerde hij vanaf 1853 te Leiden en vanaf 1855 vervolgens te Utrecht. In 1860 werd hij toegelaten tot de Evangeliebediening en in 1861 door zijn vader bevestigd te Baambrugge door zijn vader.

In dat jaar 1861 trouwde hij, 23 jaar oud, met Alida Albertina Allegonda Sterkman, 22 jaar oud[2]. In 1866 werd hij predikant in Heemstede, in 1870 te Alkmaar, in 1879 te Rotterdam. Alle vier keren was hij door zijn vader bevestigd.

Zijn prediking en optreden boeiden velen. Toen de Rotterdamse kerkeraad in 1887 bij grote meerderheid van stemmen het besluit had genomen met de bestaande synodale organisatie te breken, wilde Krayenbelt niet terugkeren tot de Dordse kerkorden en schaarde zich niet aan de kant de 'dolerenden'. Hij is meer dan 20 jaar herder en leraar van de hervormde gemeente in Rotterdam geweest.

Hij maakte in de loop der jaren vele en verre reizen. Tot driemaal toe bezocht hij o.a. het Heilige Land; na zijn eerste twee reizen daarheen (1891 en 1892) verscheen zijn reisverslag, "aangevuld met teksten, historische wenken of inlichtingen van topographischen en legendarischen aard". Door dit boek verwierf hij zich in nog wijder kring bekendheid. Populair en levendig geschreven vond het veel kopers en beleefde het in 1985 een derde druk.

Advertentie in het Rotterdamsch Nieuwsblad, 30 mei 1917.

In Rotterdam bleef hij werkzaam tot aan zijn eervol emeritaat in 1902. Hij vestigde zich metterwoon daarna te Scheveningen, waar hij op 15 mei 1907, 69 jaar oud, vrij plotseling overleed. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te 's-Gravenhage. Hij was ridder in de Oranje-Nassau orde. Zijn vrouw overleefde hem kinderloos en overleed in 1923.

Geschriften

Hij schreef bijdragen en overdenkingen van stichtelijke aard in het te Rotterdam vóór de doleantie aldaar uitgegeven weekblad De Hoop (onder redactie van de predikant F. Lion Cachet).

Zijn bekendste geschrift is zijn reisverslag: Het Heilige Land; reis door Egypte, Palestina en Syrië. Rotterdam: Wenk & Birkhoff, derde, vermeerderde druk 1895. Omvang: 338 blz.

Meer informatie

Jan Pieter de Bie, G.P. van Itterzon, Johannes Lindeboom, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland, deel 5 (1943) s.v. Krayenbelt (Jan)

Bron

Jan Pieter de Bie, G.P. van Itterzon, Johannes Lindeboom, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland, deel 5 (1943) s.v. Krayenbelt (Jan)

Voetnoten