Jareb

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jareb is in de Bijbel blijkbaar een symbolische naam voor de koning van Assyrië. Israël had om hulp naar Assyrië gezonden, maar Assyrië bleek geen hulp zijn, maar veeleer een Jareb, dat is 'hij zal tegenstaan, tegenstander, vijand'. Jareb wordt genoemd in Hos 5:13; 10:6; vgl. 2 Kron. 28:16,20.

Hos 5:13 Toen Efraïm zijn ziekte zag en Juda zijn gezwel, ging Efraïm naar Assyrië en stuurde hij [boden] naar koning Jareb. Maar die zal u niet kunnen genezen, en van u het gezwel niet wegnemen. (HSV)

De koning ‘Tegenstander’, verre ervan om Efraïm te beschermen, zal integendeel in ‘s Heeren hand het werktuig zijn, om tegen Zijn volk te strijden. Het afgodische stierkalf te Bethel in Efraïm zou naar koning ‘Jareb’ gevoerd worden.

Hos 10:6 Ja, dat [kalf] zal naar Assyrië gevoerd worden, een geschenk voor koning Jareb. Zo zal Efraïm schande op zich laden en Israël zal beschaamd worden vanwege zijn voornemen. (HSV)

Bronnen

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Jareb.

Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Hos. 5:13.