Jesaja (naam en verwijzing)

Uit Christipedia

Jesaja is de naam van verschillende mannen genoemd in de Heilige Schrift.

De naam betekent "Jhwh heeft gered" en komt 39x voor in het Oude Testament. De Engelse King James vertaling heeft Isaiah (32x), Jeshaiah (5x) en Jesaiah (2x).

1. een der zonen van Jeduthun;

2. afstammeling van Eliëzer, de zoon van Mozes;

3. een Benjaminiet;

4. kleinzoon van Zerubbabel;

5. een van de ballingen, met Ezra uit Babel teruggekeerd;

6. een van de Levieten, door Ezra ontboden;

7. de beroemde profeet, zie Jesaja (profeet)