Jesus Seminar

Uit Christipedia

Het Jesus Seminar ("Jezus college") is een groep van vrijzinnige theologen die in 1985 werd opgericht om de historisch-kritische zoektocht naar de historische Jezus te hernieuwen. De groep komt regelmatig bijeen om te bespreken wat Jezus 'werkelijk' heeft gezegd en gedaan. Ze geloven namelijk niet alles wat de evangelieën over de Heer Jezus meedelen: ze geloven niet in zijn wonderen noch in zijn Godheid. Ze willen de echte Jezus achter en uit de overgeleverde verhalen 'reconstrueren'. Ze komen aan het woord in tv-programma's van Discovery Channel, The History Channel en ABC, waarin ze optreden als theologische deskundigen. Ze krijgen kritiek van bijbelgetrouwe theologen.

De Nederlandse filmregisseur Paul Verhoeven werd in 1986 lid van het Jesus Seminar om onderzoeksmateriaal te verzamelen voor een film over Jezus. In plaats van een film schreef Verhoeven het boek Jezus van Nazareth - een realistisch portret (2008). Hierin zijn vrijzinnige opvattingen van het Jesus Seminar verwerkt. Volgens de filmregisseur gaat het in de boodschap van Jezus om naastenliefde. De kruisdood van Jezus is niet van belang en Jezus is niet uit de dood opgestaan.

Je kunt echter het boek van Paul Verhoeven niet wetenschappelijk noemen. Veel ervan wordt weerlegt door historische feiten. Zelf maakt hij hier weinig gebruik van.

Meer informatie

Video (10 minuten, Engels) die kritisch het Jesus Seminar in de historische lijn van vrijzinnigheid plaatst.

Artikel Jesus Seminar - Misleide conclusies. Op AllaboutReligion.org

Artikel Wiskundige Paul Verhoeven is een buitenbeen in Jesus Seminar. Op Trouw.nl

Artikel Paul Verhoeven, op Wikipedia.nl