Jezus Leeft (politieke partij)

Uit Christipedia

Jezus Leeft is een Nederlandse evangelisatorische politieke partij die in 2013 werd opgericht. Het is de enige politieke partij die de verkondiging van het evangelie aangaande Jezus Christus als topprioriteit heeft.

De partij werd in november 2013 opgericht door evangelist Joop van Ooijen uit Giessenburg. Hij kreeg eerder bekendheid doordat hij, tot ongenoegen van de gemeente, op zijn dak in grote letters ''Jezus Redt'' had geschreven.

Programma

De partij heeft heeft als voornaamste doelstelling niet het verkrijgen van bestuurlijke macht, maar het verspreiden van het Evangelie van Jezus Christus. "Als programma punt nummer 1 wil Jezusleeft Nederland bekend maken dat er maar 1 oplossing is: Jezus Volgen! Verandering begint bij iedere Nederlander zelf, Jezus is gekomen voor de hele wereld ook voor Nederlanders. Als we met elkaar Jezus gaan volgen wordt alles beter! Daarom staat dit punt op nummer 1 van het partijprogramma van Jezusleeft. Daarom kiest Jezusleeft om het evangelie van Jezus Christus bekend te maken. Dit alleen kan werkelijke verandering brengen in Nederland maar ook in de rest van de wereld. Het evangelie van Jezus Christus heeft al zoveel levens veranderd en het kan ook uw leven veranderen. Verandering begint bij jezelf, door Jezus. Wij als Jezusleeft hebben ervaren dat Jezus ons leven radicaal heeft veranderd. Daarom geloven wij dat als we in de politiek iets mogen delen, het evangelie van Jezus Christus allereerste moet zijn."[1]

Advertentie in een krant in de verkiezingstijd van 2021.

Andere punten uit het programma van 2021 zijn[1]:

 • Bescherming van alle menselijk leven vanaf de conceptie. Tegen de huidige abortus- en euthanasiewetten. Voorlichting en verboden met betrekking tot schadelijke zaken: roken, alcoholmisbruik en drugsgebruik.
 • Bevorderen van een groene en duurzame samenleving.
 • Meer soevereiniteit voor Nederland door uit de Europese Unie te treden.
 • Een sociale en eerlijke samenleving, met een goed gezinsleven als de basis. Tegen uitwassen op seksueel gebied (prostitutie, gedwongen seks, (kinder)porno, internetseks, seksslavernij en mensenhandel). Vluchtelingen uit oorlogsgebieden moeten terugkeren zodra hun land weer veilig is.
 • Steun voor Israël. "Heel Israël (inclusief Judea en Samaria), met heel Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad, is voor het volk van Israël. De huidige problemen in het Midden Oosten en in Israël kunnen alleen worden opgelost door afspraken te maken en samen te werken met Arabische gesprekspartners die niet uit zijn op de vernietiging van Israël en het Joodse volk."[1]
 • Goed onderwijs: maximaal 500 kinderen per school; bevorderen van thuisonderwijs; maximale persoonlijke aandacht voor elk kind.
 • Culturele en sportieve verenigingen moeten in hun eigen onderhoud voorzien, zonder geldelijke steun van de overheid.
 • Veiligheid voor de burgers vergroten door meer politietoezicht.

De partij zegt zich te onderscheiden van andere christelijke partijen doordat zij nooit water bij de wijn doet en niet buigt voor een compromis.

Verkiezingen

Jezus Leeft heeft aan verschillende verkiezingen meegedaan voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten, Europees Parlement en gemeenteraden, maar heeft tot nog toe geen zetel weten te behalen. In 2017 deed de partij voor het eerste mee aan de Tweede Kamerverkiezingen, in 7 van de 20 kieskringen. In 2021 doet de partij in 16 kieskringen mee.

Beoordeling

Op grond van de Bijbel moet men toestemmen dat (1) bekering van harten tot de Heiland het beste uitgangspunt is voor verbetering van de maatschappij is, (2) dat alleen Jezus al zijn beloften waar maakt en een rechtvaardige wereldorde zal brengen, en (3) dat het brengen van het evangelie, de heilsboodschap, prioriteit moet hebben.

De partij zegt in 2021: "De politiek belooft veel, maar uiteindelijk leven politici voor zichzelf!"[2] In de Nederlandse politiek zijn ook christenen actief. Leven ook die uiteindelijk voor zichzelf? Zo'n oordeel mogen wij ons niet aanmatigen.

De partij zegt in 2021: "In de aanloop hier naartoe laten vele partijen hun stem horen en beloven van alles. Deze beloften zijn echter doorgaans inhoudsloos vanwege gebrek aan fundament. Daarom verkiezen wij als de politieke partij “Jezus leeft” om geen menselijk inzicht, maar Jezus te volgen. Ons fundament is immers niet uit mensen, maar uit God en Zijn Woord. Jezus maakt Zijn beloften altijd waar."[3] Daartegen kan men opmerken dat ook beloften van andere partijen een ideologisch fundament hebben, bijvoorbeeld het socialisme, liberalisme en/of humanisme. Wel is waar dat Gods woord een vast fundament is dat de eeuwen trotseert.

"Bent u het ook zat om ieder jaar nieuwe beloftes te horen van de politiek die niet worden waargemaakt?! Voelt u zich ook bedrogen door verkiezingsbeloftes?" zegt de partij[2]. Als Jezusleeft echter in een coalitiekabinet komt, dan zal ook deze partij niet al haar beloften kunnen waarmaken.

De partij Jezusleeft loopt ook een evangelisatorisch risico: als burgers een of meer programmapunten verafschuwen, lopen zij gevaar het kind (het evangelie, de naam van Jezus) met het badwater weg te gooien.

Meer informatie

Jezusleeft.nl, website van de partij.

Jezus Leeft, nl.wikipedia.org.

JEZUS LEEFT bij Jinek NPO 1, Youtube.com: Discipel van Jezus, 4 feb. 2017. Duur: 2 min. 55 sec. Boodschap van de lijsttrekker Florens van der Spek in het tv-programma Jinek op NPO 1.

Uitgelicht! 24 februari 2021 - Florens van der Spek over deelname Tweede Kamerverkiezingen. Youtube.com: Family7, 24 feb. 2021. Gesprek met lijsttrekker Florens van der Spek in het actualiteitenprogramma Uitgelicht van de omroep Family 7. Vanaf 3 min. 29 sec.

Zie ook

Politiek

Bron

Jezus Leeft, nl.wikipedia.org. Een deel van de tekst is onder wijziging verwerkt op 4 maart 2021.

Voetnoten

 1. 1,0 1,1 1,2 https://www.jezusleeft.nl/programma/ Geraadpleegd 4 maart 2021.
 2. 2,0 2,1 https://www.jezusleeft.nl/ Geraadpleegd 4 maart 2021.
 3. https://www.jezusleeft.nl/ondersteuningsverklaring/ Geraadpleegd 4 maart 2021.