Jhwh/Jhwh is vrede

Uit Christipedia
Jhwh > Jhwh is vrede

'JHWH is vrede (Hebr. JHWH sjaloom; in Nederlandse vertalingen 'de HEER(E) is vrede) is de naam die Gideon aan een altaar gaf.

Als de Midianieten, in verbinding met de Amalekieten, het volk Israël wilden uitroeien en dit volk tot God riep om hulp, heeft Hij de belofte aan Gideon gedaan, hen te zullen verlossen, vervuld. En Gideon bouwde een altaar en noemde het: "Jahweh sjaloom" d.i. "de Here is vrede". Paulus schrijft van 'de God van de vrede' (Rom. 15 : 33). Hij schenkt vrede voor het hart en vrede op aarde.

Bronnen

In dit artikel is, onder toestemming, in 2012 tekst gebruikt uit: H. Moll, Wat zegt Gods Woord over …? Deel 1, blz. 6.