Joël 3

Uit Christipedia

Joël 3 is een hoofdstuk van Joël, een geschrift in de Bijbel, en telt 21 verzen.

Hoofdstukken van Joël samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 3
Verzen van Joël 3 becommentarieerd: · 2

2

2 Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld; (SV)

Mijn land gedeeld. Het voltooid deelwoord 'gedeeld' heeft in de Hebreeuwse grondtekst het werkwoord חלק, chalaq, in de vorm Piel, waarin het kan betekenen: 1) toedelen, toewijzen; 2) aanwijzen, verdelen; 3) verstrooien[1].

Zulk een toedelen of verdelen is in het verleden meermalen gebeurd. Men kan denken aan de verdeling onder vreemde volken van het noordelijke deel van het rijk in 722 v. Chr.[2] John Gill wees er ca. 1750 op dat het "land is verdeeld tussen Turken en Papisten"[3].

In 1947 keurde de Volkerenbond een deling van het land goed: een deel voor de Joden en een deel voor de Arabieren. Anno 2023 willen de meeste volken een 'tweestaten-oplossing' van het conflict tussen Israël en de Palestijnen.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (Boekencentrum, 1987).
  3. John Gill's Expositor.