Joel Kramer

Uit Christipedia

Joel P. Kramer (geb. 1967) is een Bijbelgetrouwe Bijbels archeoloog en filmproducent. Hij heeft archeologie gestudeerd in Israël en deelgenomen aan opgravingen in Jeruzalem, Bethlehem en Ai.

Hij is opgegroeid in het Midden-Oosten, heeft een tijd in de Verenigde Staten gewoond, en is daarna weer teruggekeerd in het Midden-Oosten. Hij woont (anno 2021) met zijn gezin in Amman, de hoofdstad van Jordanië. Op afstand is hij als adjunct professor verbonden aan Shepherds Theological Seminary in de stad Cary, in de Amerikaanse staat North Carolina.

Werken

Where God Came Down: The Archaeological Evidence. Sourceflix | Expedition Bible, 2020. Pagina's: 160. Met voorbeelden laat Kramer zien dat de archeologie de Bijbel ondersteunt.

Met Nathan William Lundquist: The Bible vs. Joseph Smith. Youtube.com: jnodowd. Een documentaire van Living Hope Ministries en Sourceflix. Duur: 78 minuten. Een gesprek tussen een christen en een mormoon over de vraag: Hoe weten we of een profeet de waarheid spreekt. Zij stellen Bijbelse en Mormoonse profeten op de proef, en trekken daarvoor door Israël op zoek naar de feiten.

Meer informatie

SourceFlix.com, de website van Joel Kramer en zijn bediening.

How Archaeology Supports the Bible: A Conversation with Joel Kramer. Youtube.com: Dr. Sean McDowell, 21 jan. 2021. Duur: 1 uur 7 min. Vraaggesprek van Sean McDowell met Joel Kramer. Over Kramers opleiding en ervaring, Bijbelse archeologie, het denkraam voor de interpretatie van vondsten, Jericho, Hebron, Machpela, Mamré, Nazareth, Jezus' geboorteplaats Bethlehem, de plaats waar Jezus gekruisigd en begraven is (Heilig-Grafkerk) en de huidige graftuin.