Julius (hoofdman)

Uit Christipedia

Julius was een Romeinse hoofdman (centurio), genoemd in het boek Handelingen der Apostelen, die de gevangen apostel Paulus van Ceasarea Maritima naar Rome moest brengen.

Man die Romeinse hoofdman (centurio) naspeelt.

Naam. De Griekse naam is Ιουλιος, Ioulios. De eigennaam is van Latijnse oorsprong en betekent 'met zacht haar'[1] of 'Jongeman'[2]. Zijn naam komt 2x voor in het boek Handelingen. Het strongnummer is G2457. De vrouwelijke vorm van de naam is Julia.

De naam Julius kwam in het oude Rome veel voor en herinnerde aan de beroemde Romeinse familie van de Julii. De stamvader van deze familie, Julus, zou zoon van een halfgod zijn. Het meest bekende familielid was Gaius Julius Caesar (gestorven 44 v.Chr.), een beroemde Romeinse politicus, generaal en schrijver. Naar deze is de maand Juli genoemd.

Hoofdman. Julius was hoofdman-over-honderd (centurio) van de de "keizerlijke legerafdeling". Deze bevelhebber van Romeinse soldaten moest Paulus en andere gevangenen van Caesarea Maritima naar Rome geleiden. Hij was de apostel zeer gunstig gezind en betoonde hem op de reis veel vriendschap.

Hnd 27:3  En de volgende dag liepen wij Sidon binnen. En Julius behandelde Paulus vriendelijk door hem toe te staan naar de vrienden te gaan om zich door hen te laten verzorgen. (Telos)

Toen de storm hen overviel, zal hij het zich te laat beklaagd hebben, niet naar de goede raad van Paulus gehoord te hebben, die op het eiland Kreta had willen overwinteren.

Eindelijk te Rome aangekomen, gaf Julius de hem toevertrouwde gevangenen aan de hoofdman van de lijfwacht over.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Julius' is onder wijziging verwerkt op 7 nov. 2023.

Voetnoten

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.