Kab

Uit Christipedia

Een kab is een Hebreeuwse inhoudsmaat voor droge waren.

Het Hebreeuwse woord is קב, qab. Het Strongnummer is 06894. De Engelse King James vertaling heeft "cab". Het woord komt in de Bijbel alleen voor in 2 Kon. 6:25.

2Kon 6:25 En er ontstond een grote hongersnood in Samaria, want zie, zij belegerden de stad, totdat een ezelskop voor tachtig zilverstukken werd verkocht en het vierde deel van een kab duivenmest voor vijf zilverstukken. (HSV)

De NBG51-vertaling vertaalt "maat":

2Kon 6:25 En er ontstond een zware honger in Samaria; want zij belegerden het zo lang, dat een ezelskop tachtig zilverstukken kostte en een vierde maat duivemest vijf zilverstukken. (NBG51)

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV2004) vertaalt "pond":

2 Kon. 6:25 Het beleg duurde zo lang dat er in de stad een groot tekort aan voedsel ontstond. Voor een ezelskop betaalde men uiteindelijk tachtig sjekel zilver, en voor een pond duivendrek vijf sjekel. (NBV2004)

De opgaven van de inhoud van een kab verschillen:

  • 0,5 liter[1]
  • ± 1,5 liter[2]
  • ± 2 liter[3]
  • ± 2,5 liter[4]
  • 1,5 à 3,5 liter?[5]

Voetnoten

  1. Een aantekening van de Herziene Statenvertaling zegt: "Een kab is vermoedelijk een halve liter."
  2. Het Hebreeuws-Nederlands Lexicon van de Online Bible heeft "ongeveer 1,5 liter, 1/6 van een sea, of 1/18 van een efa"
  3. Aantekeningen bij de Willibrordvertaling uit 1995.
  4. Het Nederlands Bijbelgenootschap zegt op DeBijbel.nl (geraadpleegd 2 okt 2017) dat een pond als inhoudsmaat ± 2,5 liter is.
  5. Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht. Boekencentrum, 1987.