Kalmoes

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Kalmus)

Kalmoes (of Kalmus; Grieks: Kalamos: Latijn: calamus, "riet"; wetenschappelijke naam: Acorus calamus L.), is een waterplant waaruit de Ouden zalfolie bereidden.

Het welriekend riet was een duur product uit Tyrus (Jes. 43:24; Jer. 6:20; Ezech. 27:17; Hoogl. 4:14). Kalmoes diende als bestanddeel in de heilige zalfolie (Ex. 20:23-25) en in reukwerk.

Jes 43:24  U hebt voor Mij met geld geen kalmoes gekocht, en met het vet van uw slachtoffers hebt u Mij niet verzadigd. Integendeel, u bent Mij tot last geweest met uw zonden, u hebt Mij vermoeid met uw ongerechtigheden. (HSV)

Jer 6:20 Waartoe zal dan de wierook voor Mij uit Scheba komen, en de beste kalmus uit verren lande? Uw brandofferen zijn [Mij] niet behagelijk, en uw slachtofferen zijn Mij niet zoet. (SV)

Kalmoes werd ook als geneesmiddel gebruikt, vooral tegen maagkwalen. Kalmoes is onder de beelden van de lieftalligheid der bruid in Hooglied.

Hoo 4:12  Een gesloten tuin bent u, Mijn zuster, Mijn bruid, ... Hoo 4:13  Uw scheuten vormen een paradijs van granaatappelbomen met de beste vruchten, hennastruiken en nardusplanten, Hoo 4:14  nardus en saffraan, kalmoes en kaneel, met allerlei wierookbomen, mirre en aloë, met een keur van allerlei specerijen. (HSV)

Bronnen

  • C.N. Impeta, Kok’s Encyclopedie van de Bijbel, s.v. Kalmoes. Kampen: Kok, 1962.
  • Bijbels Theologische Encyclopedie Ed. 2008 s.v. Kalmus