Kardinaal

Uit Christipedia

Een kardinaal is een hoogwaardigheidsbekleder in de Rooms-katholieke kerk, na de paus de hoogste in rang. De kardinalen hebben het alleenrecht tot verkiezing van een nieuwe paus. Zij kiezen hem uit hun midden. Het besloten verkiezingsoverleg heet een conclaaf.

De titel 'kardinaal' komt van Lat. cardinalis = belangrijk, vooraanstaand, belangrijke persoon, hoofdpersoon, leider. 'Cardinalis' is afgeleid van cardo = deurspil, deurpen, hengsel van een deur, hoofdpunt, keerpunt, dus 'waar het om draait'. Een hoofdkerk heet cardo.

De kerk noemt het benoemen van een kardinaal creëren. Alleen de paus mag een kardinaal creëren.

Bij de waardigheid van kardinaal horen uitwendige attributen, zoals een rode hoed.

Paus gaat voor in mis met nieuwe kardinalen

Paus Benedictus XVI heeft zondag in de Sint Pieter in Rome de mis gevierd met de 22 nieuwe kardinalen, die een dag eerder waren benoemd. Onder hen is aartsbisschop Wim Eijk van Utrecht. 'De nieuwe waardigheid is aan u verleend om waardering te tonen voor het loyale werk dat u heeft uitgevoerd in de wijngaard van de Heer', zei Benedictus. De paus stelde dat de nieuwe kardinalen door hun benoeming nieuwe en nog belangrijkere religieuze verantwoordelijkheden hebben gekregen. Aartsbisschop Eijk en de 21 andere nieuwe kardinalen namen zaterdag tijdens het zogeheten consistorie in het Vaticaan de rode hoed en de ring in ontvangst die horen bij hun titel. Behalve Eijk werden onder anderen aartsbisschop Rainer Maria Woelki van Berlijn, aartsbisschop Giuseppe Betori van Florence en de Belgische hoogleraar godsdienstgeschiedenis Julien Ries kardinaal.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 19 febr. 2012.

De Bijbel kent niet zulk een rang of waardigheid. Het kardinaalschap is een door mensen bedachte instelling.