Karl Marx

Uit Christipedia
Karl Marx in 1875

Karl Marx (1818 — 1883) was een Duitse denker, geboren uit een Joods gezin. Hij was een grondlegger van de arbeidersbeweging en een centraal figuur in de geschiedenis van het socialisme en het communisme. Zijn denkbeelden hebben de (politieke) filosofie, de economie, de sociologie, de journalistiek en de historiografie sterk heeft beïnvloed.

Karl of Carl werd op 5 mei 1818 te Trier uit een Joods gezin geboren, dat in 1824 tot het Protestantisme overging[1]. Karl werd echter een atheïst. Religie noemde hij "opium voor het volk".

Marx woonde en werkte in Duitsland, in Frankrijk, in België, en Engeland. Zijn bewogen leven deelde hij met zijn vrouw Jenny von Westphalen en met zijn vriend Friedrich Engels, die hem zijn hele leven steunde – ook financieel – en die na Marx' dood zijn werken persklaar maakte.

Als Marx' belangrijkste werk wordt meestal Das Kapital (of in het Nederlands: Het Kapitaal) beschouwd. Daarnaast is zijn Communistisch Manifest (met Friedrich Engels) bekend. Op het werk en de denkbeelden van Karl Marx (en Friedrich Engels) is het marxisme gebaseerd.

Meer informatie

David Lyon, Karl Marx. A Christian appreciation of his life and thought. Lion Publishing, Intervarsity Press, 1979. Pagina's: 189. Een levensbeschrijving en een analyse van Marx' denkbeelden vanuit een christelijke zienswijze.

Bron

Karl Marx, op nl.wikipedia.org. Tekst van de inleiding is onder wijziging verwerkt op 7 maart 2024.

Voetnoot

  1. F. W. Grosheide, J.H. Landwehr, C. Lindeboom, J.C. Rullmann, Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche volk. Kampen: J.H. Kok, 1925-1931.