Kefas

Uit Christipedia
Kefas (Grieks kèphas) is de naam die de Heer Jezus aan zijn leerling Simon, de latere apostel Petrus, gaf (Joh. 1:42). De eigennaam is van Aramese oorsprong; Aramees kepa = rotsblok, steen, in het Grieks petros = rotsblok.
Joh 1:42 (1-43) Hij leidde hem tot Jezus. Jezus zag hem aan en zei: Jij bent Simon, de zoon van Jona, jij zult Kefas heten-wat vertaald wordt: steen. (TELOS)
Joh 1:42 (1:43) En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: U bent Simon, de zoon van Jona; u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt [met] Petrus. (HSV)
De apostel Paulus duidt in twee van zijn brieven (1 Corinthiers en Galaten) Petrus meermalen aan met 'Kefas' (1 Cor. 1:12; 3:22; 9:5; 15:5; Gal. 1:18; 2:9, 11).
1Co 1:12 Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus. (TELOS)