Ketterij

Uit Christipedia

Een ketterij is een mening of leer die in strijd is met de rechte (goede, zuivere) leer. De brenger van een ketterij heet een ketter, een woord ontleend aan de Catari (Katharen), een sekte uit de 11de en 12de eeuw.

De apostel Petrus waarschuwt in zijn tweede brief tegen toekomstige ketterijen.
2Pe 2:1 Er waren echter ook valse profeten onder het volk, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke ketterijen heimelijk zullen invoeren en de Meester die hen gekocht heeft, zullen verloochenen en een spoedig verderf over zichzelf brengen. (TELOS)

Zie ook

Heresiarch