Ketterij

Uit Christipedia

Een ketterij is een mening of leer die in strijd is met de rechte (goede, zuivere) leer. De brenger van een ketterij heet een ketter, een woord ontleend aan de Catari (Katharen), een sekte uit de 11de en 12de eeuw.

De apostel Petrus waarschuwt in zijn tweede brief tegen toekomstige ketterijen.

2Pe 2:1 Er waren echter ook valse profeten onder het volk, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke ketterijen heimelijk zullen invoeren en de Meester die hen gekocht heeft, zullen verloochenen en een spoedig verderf over zichzelf brengen. (TELOS)

In de antieke wereld is een ketterij een opzettelijke poging om een leer of praktijk te veranderen[1]. Een voorbeeld van zo'n ketterij was de gnostiek[1], die alternatieve evangelieverhalen vervaardigde.

Zie ook

Heresiarch

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Gnosticism and the Early Church. Youtube.com: Ryan Reeves, 29 jan. 2015. Vanaf 11 min 40.