Keurbijbel

Uit Christipedia

De Keurbijbel of Keur-Bijbel is een beroemde uitgave van de bijbel in de Statenvertaling door de drukkers Hendrick en Jacob en (later) Pieter Keur. Hun oorspronkelijke bijbeluitgave is van het jaar 1666.

De eerste Statenbijbel werd in 1637 uitgegeven door Paulus Aertsz. van Ravesteyn in Leiden. In 1657 verscheen bij deze uitgever een verbeterde versie. Later volgden bij andere uitgevers nieuwe uitgaven. Onder hen de drukkers en broers Hendrick en Jacob Keur, later ook hun broer Pieter. Hendrick en Jacob hadden het drukkersvak van hun stiefvader Jacob Corneliszoon Braat geleerd. Deze werkte in de drukkerij ”in de Werckende Hoop” in de Lange Breestraat te Dordrecht. Na zijn dood in 1665 namen beide broers de drukkerij over. In 1666 brachten zij een uitgave op de markt die zéér gewaardeerd zou worden en bekend zou worden als de Keurbijbel.

In 1868 verscheen een nieuwe Keurbijbel. Deze bevatte het volgende inschrift: ,,De ondergeteekenden verklaren, dal zij den Bijbel met volledige kanttekeningen, die volgens de uitgave van Hendrick, Jacob en Pieter Keur in druk bezorgd is door S. van Velzen jr. te Kampen, met de meeste zorgvuldigheid hebben nagezien. Van Velzen, Brummelkamp, De Cock". Op déze bijbeluitgave zijn de huidige Keurbijbels gebaseerd.

In 1705 begon Pieter Keur met het uitgeven van een (kleiner formaat) octaaf-Bijbel.

Illustratie in het boek Esther

Afbeeldingen: bladen uit de Keurbijbel van Pieter Keur, 1719. Links: titelblad. Rechts: illustratie uit het boek Esther.

De broeders Keur staan bekend om de zorgvuldigheid waarmee zij bij het drukken te werk zijn gegaan. De bijbeluitgave van de Keurs bevat de kanttekeningen van de Statenvertalers. Elk bijbelboek is voorzien van een inhoudsopgaaf. Ook uit een oogpunt van illustraties is de uitgave vermaard: zij bevat prenten van Hoet, Honbraken en Picart.

Drie generaties lang hield de familie Keur zich bezig met onder meer het drukken van Bijbels, testamenten en psalmboeken.

In 1977 bracht Den Hertogs uitgeverij en boekhandel BV te Utrecht een ééndelige Keurbijbel uit. De Keurbijbel was er tot dan toe in drie delen.

Bronnen

Bijbelmuseum doet onderzoek naar familie Keur, nieuwsartikel in hetReformatorisch Dagblad, 29 feb. 2012.

Keurbijbel in één deel met kanttekeningen, nieuwsartikel in het Reformatorisch Dagblad, 23 juni 1977.