Kleinood

Uit Christipedia

Een kleinood is een klein kostbaar voorwerp. Het woord wordt ook, zoals in de Psalmen, figuurlijk gebruikt en betekent dan iets dat veel waard is voor de bezitter.

Het woord wordt met wisselend accent op eerste of tweede lettergreep uitgesproken. Het meervoud is kleinoden of kleinodiën.

Van Dale (2000) onderscheidt twee betekenissen[1]:

  1. klein kostbaar voorwerp, m.n. kunstvoorwerp, vooral als lijfsieraad. "Gouden en zilveren kleinodiën"
  2. (figuurlijk) iets dat veel waard is voor de bezitter, waaraan men veel waarde hecht. "Een goede naam is een kostbaar kleinood".

In figuurlijke zin komt 'kleinood' voor in Ps. 56:1.

Ps 56:1 Een gouden kleinood van David, voor den opperzangmeester, op Jonath Elem Rechokim; als de Filistijnen hem gegrepen hadden te Gath. (SV)

Ps 56:1 Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, op ‘Duif op verre eiken’; toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te Gath. (HSV)

Ps 56:1 Voor de koorleider. Op de wijze van: De duif op verre terebinten. Van David. Een kleinood, toen de Filistijnen te Gat hem gegrepen hadden. (NBG51)

Wetenschap is veel waard. De lippen, die wetenschap (wijsheid, kennis) te kennen geven, zijn een kostelijk kleinood.

Spr 20:15 Goud is er, en menigte van robijnen; maar de lippen der wetenschap zijn een kostelijk kleinood. (SV)

Voetnoot

  1. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.