Koningsvijver

Uit Christipedia

De Koningsvijver was een waterreservoir van het oude Jeruzalem. Het is het latere badwater Siloam.

Bij zijn inspectie van de stadsmuren kwam Nehemia bij de vijver van de Koning.

Ne 2:13 Ik ging ‘s nachts door de Dalpoort [de stad] uit, voorbij de Drakenbron, naar de Mestpoort, en inspecteerde de muren van Jeruzalem, waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verteerd.
Ne 2:14 Ik ging verder naar de Bronpoort en naar de vijver van de koning. Er was echter geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat. (HSV)

Het is waarschijnlijk het latere ‘badwater Siloam’[1], genoemd in Joh 9: 7,11. Maar mogelijk is het een andere vijver geweest, zie kaart hieronder.

Mogelijke ligging van de Koningsvijver, in onderscheid van Siloam (zie volgende kaart).

Is de Koningsvijver gelijk aan het badwater Siloam, dan nam de vijver water van de Gihonbron op, aangevoerd door een rotstunnel, gegraven ten tijde van koning Hizkia (ca 700 v. Chr., 2 Kon. 20:20).

Men heeft echter wel geopperd dat het stadsdeel rond de hoger gelegen vijver Siloam werd genoemd en de lager gelegen vijver de Koningsvijver of Beneden Gichon (Beneden Gihon) was[2].

Bron

Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht. Boekencentrum, 1987. Toelichting bij Neh. 2:14.

  1. Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht. Boekencentrum, 1987. Toelichting bij Neh. 2:14. Dit commentaar stelt de Koningsvijver gelijk aan het badwater Siloam.
  2. J.J. Bimson, Encyclopedie van Bijbelse plaatsen (Kampen: Kok, 2007), blz. 354.