Koninkrijk van Ararat

Uit Christipedia

Het koninkrijk van Ararat was een vorstendom in de landstreek Ararat in Armenië. In de 6e eeuw v.C. werd het koninkrijk van Ararat met de naburige vorstendommen opgeroepen ten strijde tegen Babel.

Jeremia 51:27 Hef een banier omhoog in het land, blaas de bazuin onder de heidenvolken, zet de heidenvolken in tegen [de stad], roep tegen haar op de koninkrijken van Ararat, Minni en Askenaz. Stel tegen haar een legeroverste aan, laat paarden oprukken als ruige treksprinkhanen. (HSV)

Ligging van Armenïe