Krakeel

Uit Christipedia

Krakeel of gekrakeel (synoniem: gekijf) is de hevige woordenwisseling, zeer luid en vinnig gevoerd, die een uiting is van onenigheid[1].

De profeet Jeremia noemde zichzelf “een man van krakeel”, omdat zijn volk met hem hevig ruziede.
Jer 15:10 Wee mij, mijn moeder, dat gij mij gebaard hebt, een man van twist, en een man van krakeel den gansen lande! Ik heb [hun] niet op woeker gegeven, ook hebben zij mij niet op woeker gegeven, [nog] vloekt mij een ieder van hen. (SVV)
Jer 15:10 Wee mij, mijn moeder, dat gij mij gebaard hebt, een man van twist en gekrakeel voor het gehele land! Ik heb niet te leen gegeven en men heeft mij niet te leen gegeven, toch vervloeken mij allen. (NBG51)
De Herziene Statenvertaling heeft “een man van ruzie”:  
Jer 15:10 Wee mij, mijn moeder, dat u mij gebaard hebt, een man van onenigheid en een man van ruzie voor heel het land. Ik heb niets uitgeleend en men heeft mij niets uitgeleend, [toch] vervloekt ieder van hen mij. (HSV)
In de Statenvertaling komt “krakeel” twee maal voor, in Jer. 15:10 (zie boven) en in Spr. 16:28:
Spr 16:28 Een verkeerd man zal krakeel inwerpen; en een oorblazer scheidt den voornaamsten vriend. (SVV)
Spr 16:28 Een verderfelijke man brengt ruzie teweeg, en een lasteraar maakt scheiding tussen de beste vrienden. (HSV)

Voetnoot

  1. Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908): “Twist is eigenlijk hetzelfde als onenigheid, doch ziet thans meer op het gevolg, op de hevige woordenwisseling, die, wanneer zij zeer luide en vinnig gevoerd wordt, gekijf en krakeel wordt genoemd, terwijl, wanneer men twist of woordentwist er voor gebruikt, het oog meer gevestigd is op de onenigheid, die uit de woorden spreekt.” (spelling aangepast)