Krijgsmacht van Israël

Uit Christipedia

De krijgsmacht van Israël omvat de mensen en middelen van de staat Israël om zichzelf te verdedigen tegen vijandige staten en terreurgroepen. Het leger van Israël wordt in de media genoemd de IDF (= Israël Defense Force).

Mogendheid

Israël is in de regio een sterke, geduchte militaire mogendheid. Wat betreft militaire sterkte staat Israël op plaats 18 van de wereldranglijst (jaar 2020), nucleaire wapens niet meegerekend[1]. Ter vergelijking: Egypte op plaats 9, Turkije op plaats 11, Iran op plaats 14, Nederland op plaats 36 en België op plaats 70[1].

Israël beschikt vermoedelijk over kernwapens, hoewel men dit noch bevestigt noch ontkent. De actieve troepen omvatten bijna 200.000 soldaten en de reserve-troepen bijna 450.000[2]. Daarbij kunnen ca. 3 miljoen Israëliërs (tussen 17 en 49 jaar oud; cijfers uit 2016) op korte tijd gemobiliseerd worden[2]. De verplichte diensttijd bedraagt 3 jaar voor mannen en twee jaar voor vrouwen.

Soldaten bij de Klaagmuur in Jeruzalem
Israëlische soldaten zijn erg vaderlandslievend en zeer gemotiveerd om hun land en volk tot de laatste man of vrouw te verdedigen. Een gezegde luidt:
“Als de Arabieren de wapens neerleggen, is dat het einde van de oorlog. Als Israël de wapens neerlegt, is dat het einde van Israël.”
Israëlische onbemande vliegtuigen behoren (anno 2011) tot de beste ter wereld. 

Sinds 1967 onderhoudt de IDF nauwe militaire relaties met de Verenigde Staten, waaronder het gezamenlijk ontwikkelen van wapensystemen[2]

Voorloper Haganah

De voorloper van het staatsleger was de Haganah, het Joodse zelfverdegingsleger van 1920-1948. Aanleiding tot de oprichting waren aanvallen door arabieren en de gebrekkige bescherming door het Brits bestuur. Op 26 mei besloot de nieuwe staat Haganah om te vormen tot "Zeva Haganah Le-Yisrael” dat is "Israël Verdedigingskrachten", in het Engels "Israel Defense Forces" (IDF).

Niet-Joodse militairen

Niet elke militair is een jood. In aug. 2018 dienden in het leger 3500 Druzen, 1220 Bedoeïenen en 190 moslims[3].

Waarde van een militair

Een gevangen genomen of gesneuvelde Israëlische militair is voor Israël veel waard. In 2009 liet Israël bijvoorbeeld negentien gedetineerde Palestijnse vrouwen vrij in ruil voor een video met daarop beelden van een in 2006 gevangen genomen Israëlische militair over wiens lot veel onzekerheid bestond.

Wijze van oorlogvoering

De Israëlische krijgsmacht gaat verder, misschien verder dan enig land in de geschiedenis, in het beschermen van de burgers van een vijandig gebied tijdens de oorlog (stand 2017)[4]. Tijdens de laatste Gaza-oorlog in 2014 heeft de IDF meer dan 150 duizend keer gebeld naar Palestijnen om hen te waarschuwen hun gebied, waar Hamas actief was, te verlaten, omdat de luchtmacht er ging bombarderen. De IDF heeft miljoenen flyers uit het vliegtuig laten vallen om mensen daar te waarschuwen. Daarentegen dwong Hamas de burgers in hun huizen en zo in de vuurlinie te blijven, opdat, als er door de bombardementen slachtoffers zouden vallen, ze foto's de wereld in konden sturen en Israël als de grote boosdoener aan de kaak konden stellen.

In de volgende video wijst een Britse kolonel op het moreel hoogstaande peil van Israëlische oorlogvoering.


Israel: The World's Most Moral Army. Youtube.com: PragerU, 7 dec. 2015. Duur: 5 min. 33 sec.

Vrijwilligers

Jaarlijks verlenen in verband van het programma Sar-El (Dienst aan Israël) rond 3000 vrienden van Israël uit de hele wereld een onbewapende en onbetaalde dienst aan het Israëlische leger. Ongeveer een kwart van de vrijwilligers zijn christenen. De vrijwilligers voeren reparaties uit, werken in de keuken, onderhouden sanitaire voorzieningen of beheren materialen. De reistkosten van en naar Israel betalen de vrijwilligers zelf. In Israël genieten ze gratis kost en onderdak. Evangelisatie is niet toegestaan, maar er vinden wel gesprekken over het christelijk geloof plaats[5].

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Bron: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp. Geraadpleegd 27 nov. 2020.
  2. 2,0 2,1 2,2 Is het mogelijk Israël militair van de kaart te vegen? Een dom en erg slecht idee, Brabosh.com, 22 dec. 2017
  3. Bericht van @IDFSpokesperson op Twitter.com dd. 18 aug. 2018
  4. Aldus Calev Myers, een internationaal strafjurist verbonden aan het Jerusalem Institute for Justice, in een vraaggesprek, zie  Israël in focus, aflevering 5. Uitgezonden in dec. 2017 op Family7. Youtube, 20 dec. 2017.
  5. Artikel Freiwilliger aus aller Welt helfen israelischer Armee, op Idea.de 22 nov. 2009. Over het vrijwilligersprogramma Sar-El, zie www.Sar-El.org (Engels).