Kristal

Uit Christipedia

Het woord kristal is afgeleid van het Griekse krustallos (ijs), dat stamt van het Griekse kruos (vorst)[1]. In de Romeinse tijd werd het bergkristal uit de Alpen onder de naam "versteend ijs" op de markt gebracht.

Bergkristal is de kleurloze en meest voorkomende variant van kwarts.

Foto: Bergkristal

Voor de troon van God, welke de apostel Johannes aanschouwde, is als een glazen zee, kristal gelijk.

Opb 4:6 En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden van de troon en rond de troon vier levende wezens, vol ogen van voren en van achteren.

De rivier van levenswater die uit de troon van God uitgaat blinkt als kristal,

Opb 22:1 En hij toonde mij een rivier van levenswater, blinkend als kristal, die uitging vanuit de troon van God en van het Lam.

'Gabisch'

Job 28:18  De Ramoth en Gabisch zal niet gedacht worden; want de trek der wijsheid is meerder dan der Robijnen. (SV)

Gabisch in de Statenvertaling is het onvertaalde Hebreeuwse woord גבישׁ, gabiysh, dat 'kristal' betekent. Het komt van een onbekend werkwoord dat waarschijnlijk 'vriezen' betekent[2]; kristal lijkt op ijs. Het Strongnummer is 01378. Het woord komt alleen voor in Job 28:18. De Engelse King James-vertaling heeft 'pearls'.

Job 28:18  Aan koraal en kristal wordt niet meer gedacht, want de prijs van de wijsheid is hoger dan die van robijnen. (HSV)

Job 28:18  paarlemoer noch kristal komen naast haar in aanmerking, en het bezit van wijsheid gaat koralen te boven. (NBG51)

Job 28:18   Koraal en kristal, zij verbleken, een vermogen aan parels weegt niet op tegen de wijsheid. (WV95)

Job 28:18  Aan bloedkoraal en bergkristal is niet te denken,- het ophalen van wijsheid gaat parels te boven. (NaB)

Job 28:18  Vergelijk haar niet met robijnen of kristallen, een buidel wijsheid is meer waard dan parels. (NBV 2004)

Bron

Voetnoten

  1. Grieks-Nederlands lexicon (in Online Bible) s.v. Strongs nummer 2930, Grieks krustallos
  2. Online Bible Hebrew Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.