Kub

Uit Christipedia

Kub, ook geschreven Cub, Koev, was een volk, waarschijnlijk woonachtig in Noord-Afrika, nabij Egypte; mogelijk hetzelfde als ‘Libië’ of ‘Lub’[1].

Naam. De Hebreeuwse naam is כוב, Koev. De plaatsnaam is van vreemde herkomst, en betekent 'horde'[1]. De naam komt in de Bijbel alleen voor in Ezech. 30:5.

Eze 30:4  Het zwaard zal in Egypte komen, pijnscheuten zullen Cusj bevangen, als er dodelijk gewonden in Egypte vallen, men zijn overvloed meeneemt en zijn fundamenten afbreekt. Eze 30:5  Cusj, Put en Lud, en alle mensen van allerlei herkomst, Kub en de zonen van het land van het verbond zullen met hen door het zwaard vallen. Eze 30:6  Zo zegt de HEERE: Zij die Egypte ondersteunden, zullen vallen, zijn sterke trots zal wegzinken. Van Migdol [tot] Syene zullen zij daar vallen door het zwaard, spreekt de Heere HEERE. (HSV)

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.