Legioen

Uit Christipedia

Een legioen (Lat. legio) in het Romeinse leger bestond uit tien legerafdelingen (cohorten) van ca. 600 man.

Mt 26:52  Toen zei Jezus tot hem: Steek je zwaard weer op zijn plaats; want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard omkomen. Mt 26:53  Of meen je dat Ik mijn Vader niet kan bidden en Hij zal Mij dadelijk meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen? Mt 26:54  Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden dat het zo moet gebeuren? (Telos)

Aanvallende legioensoldaten (nagespeeld)

Het legioen was de militaire basiseenheid van het Romeinse leger. Een legioen telde ongeveer 5000 tot 6000 (later 8000) voetvolk en honderden ondersteunende ruiterij, boogschutters, en licht bewapende verkenners. Een legioensoldaat wordt ook wel 'legionair' genoemd.

Een legioen bestond uit tien cohorten. Een cohort (lat. cohors) was dus een onderafdeling van een legioen en telde ca. 600 man. Legioenen en cohortes kregen bijzondere namen. Zie verder bij Romeinse Rijk.

Onreine geest(en) 'Legioen'. De Heer Jezus ontmoette eens een bezetene, in wie een onreine geest huisde die zich bekendmaakte met de naam 'Legioen', want, zei de geest, "wij zijn velen".

Mr 5:10  En hij zei tot Hem: Legioen is mijn naam, want wij zijn velen. En hij smeekte Hem dringend dat Hij hen niet buiten het land zou zenden. Mr 5:11  Nu was daar bij de berg een grote kudde varkens aan het weiden. Mr 5:12  En zij smeekten Hem aldus: Zend ons in de varkens, opdat wij daarin gaan. Mr 5:13  En Jezus liet het hun toe. En de onreine geesten gingen uit de man en gingen in de varkens; en de kudde stortte zich van de steilte in de zee, ongeveer tweeduizend, en zij verdronken in de zee. (Telos)

De naam heeft de geest, of hebben de geesten, overgenomen van de Romeinen. Zij blijken weet te hebben van de Romeinse krijgsmacht.

Bron

Romeinse Rijk. Een deel van de tekst is overgenomen op 11 aug. 2023.

Zie ook

Romeinse Rijk